× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1366  Henricus Seuse

Info afb.

Heinrich (ook Henricus) Seuse (ook Suso) op, Ulm, Duitsland; mysticus; † 1366.

Feest † 23 & 25 januari & 2 maart & 25 oktober.

Hij was van Vlaamse afkomst en werd op 21 maart 1295 in de Zuid-Duitse stad Konstanz geboren; soms neemt men aan dat het in Überlingen was. Hij nam de naam van zijn moeder aan, waarschijnlijk omdat zij grote invloed op hem had. In Keulen was hij o.a. leerling van de grote mysticus Meister Eckhart († 1327).
In 1308 trad hij in bij de dominicanen. Vijf jaar later begon hij zijn eerste visoenen te ontvangen. Hij schreef boeken over zijn gebedservaringen. Dat bezorgde hem herhaaldelijk moeilijkheden en vijanden, omdat men zijn mystiek in verband bracht met de van ketterij verdachte Meester Eckhart. Verschillende mensen uit zijn naaste omgeving konden niet hebben dat hij zoveel succes had. Er was zelfs een vrouw die hem ervan beschuldigde de vader van haar kind te zijn.
In werkelijkheid leidde hij een uiterst gestreng leven. Hij grifte met een griffel de naam van Jezus op zijn borst en bracht zichzelf flinke verwondingen toe door de kloosterpraktijken van zelfkastijding en tuchtiging extreem serieus toe te passen. In 1339 werd hij verbannen naar Diessenhofen, omdat hij trouw was aan de paus tijdens diens conflict met keizer Lodewijk iv († 1347).
Intussen hielden de verdachtmakingen niet op. Uiteindelijk werd hij overgeplaatst naar Ulm en verwierf zich de bijnaam 'Amandus' ('beminnelijke'). Daar stierf hij achttien jaar later op 23 (of 25?) januari van het 1366, 71 jaar oud.
Hij is zaligverklaard in 1831.
Zijn werken over mystiek en gebed worden nog steeds gelezen.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld met een boom van waaruit het kind Jezus hem takken toewerpt; knielend voor Maria, getooid met lelie en een krans van rozen om het hoofd; met griffel in de hand en een hond die een rode doek in de bek draagt (in zijn boek maakt hij melding van een speels hondje dat hem leerde geduld te hebben, wanneer hij werd bekoord); met de duivel (voorgesteld als Moor).


Bronnen
[014; 101; 106; 107; 112; Lin.1999; Dries van den Akker s.j./2010.02.28]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen