× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1565  Gennadius van Kostroma

Info afb.

Gennadius van Kostroma, Rusland; kluizenaar; Ü 1565.

Feest 23 januari.

Gekomen vanuit Litauen kwam hij aan Cornelius vragen of hij er monnik mocht worden. Cornelius was abt in de buurt van Novgorod. Na verloop van tijd wekte hij tweedracht op onder zijn medebroeders: hij leidde een te overdreven en te volijverig monnikenleven. Cornelius besloot daarom met zijn jonge onderdaan apart te gaan wonen in de eenzaamheid. Maar na enige tijd kwamen de monniken hun abt verzoeken weer bij hen te komen wonen. Daarop bleef Gennadius alleen achter. Toch kwamen zich allengs monniken bij hem vestigen. Hij hielp zelf mee om kerken en cellen te bouwen. Omdat dit alles nog niet genoeg was voor zijn berenkracht, droeg hij als boetedoening altijd een zwaar ijzeren kruis waaronder hij gebukt ging.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen