× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1945  Nikolaus Gross

Info afb.
Nikolaus Gross, Duitsland; martelaar onder de nazi's; † 1945.

Gedenkdag 23 januari.

Hij werd geboren in 1898 in een arbeidersgezin uit het Roergebied. Op 24 mei 1923 huwde hij met Elisabeth Koch; zij kregen zeven kinderen. Ondanks zijn relatief geringe opleiding wist hij zich op te werken via cursussen en nascholing tot vakbondssecretaris en redacteur van een vakbondsblad. Als zodanig bestreed hij vinnig het nationaal-socialisme. Reeds in 1930 - tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 1932 - waarschuwde hij voor het partijprogramma van de Nazipartij NSDAP: ‘[Als zij aan de macht komen] zal elke godsdienstige levensopvatting die niet buigt voor de politieke overtuiging van het Nationaal-Socialisme op dezelfde manier onderdrukt worden als in het bolsjewistische Rusland… ‘
Nadat de Nazi’s in 1932 inderdaad aan de macht gekomen waren, bleef hij het in woord en daad opnemen tegen de nieuwe machthebbers. Iemand uit zijn omgeving waarschuwde hem: ‘Meneer Gross, denk eraan dat u zeven kinderen hebt. U speelt met uw leven.’ Waarop Gross gezegd zou hebben: ‘Als wij nu niet ons leven op het spel zetten, hoe kunnen we dan straks God en ons volk onder ogen komen?’ Bij een andere gelegenheid schreef hij: ‘We moeten Christus in waarheid en liefde, in trouw en offerbereidheid navolgen.’
In 1935 werd zijn Arbeidersbond verboden. Enkele jaren later kreeg zijn tijdschrift geen papier meer. Op 20 juli 1944 werd hij door zijn vijanden gearresteerd en op 23 januari 1945 ter dood gebracht.

Op 10 juli 2001 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.
In de kathedraal van Essen is sinds enige jaren voor hem een gedachteniskapel ingericht.


Bronnen
[Moll, Helmut ‘Zeugen für Christus. Das Deutsche Martryrologium des 20. Jahrhunderts‘  Bd I, Paderborn/München/Wien/Zürich, Schöningh, 1999  pp:165-169; Tor.1998; Dries van den Akker s.j./2012.10.31]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen