× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 821  Arn van Salzburg

Info afb.

Arn (ook Arno) van Salzburg, Oostenrijk; bisschop; † 821.

Feest 24 januari.

Arn werd geboren rond het jaar 740 en was afkomstig uit een Opper-Beiers adellijk geslacht. Hij doorliep een kerkelijke carrière die voor toen niet ongebruikelijk was. Op zijn dertigste ontving hij de priesterwijding. Vervolgens trad hij in bij de benedictijnen van de beroemde St-Amandusabdij te Elno, niet ver van Gent, Vlaanderen. In 782 werd hij er abt.
Hij was bevriend met Alkwin (ook Alcuïnus: † 804; feest 19 mei), de heilige leermeester en raadsman van Karel de Grote († 814; feest 28 januari).
Tenslotte werd hij bisschop van Salzburg. Hij maakte er het belangrijkste bisdom van in de wijde omtrek. Het overvleugelde zelfs het meest eerbiedwaardige bisdom van die tijd: Regensburg. Na een leven van inzet voor de verbreiding van de christelijke cultuur (hij droeg onder meer zorg voor de oprichting van bibliotheken en scholen) stierf hij, bijna 80 jaar oud.


Bronnen
[Süt.1941; Tor.1998; Dries van den Akker s.j./2007.12.30]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen