× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1803  Jesualdo van Reggio

Info afb.

Jesualdo van Reggio ofm.cap, Italië; bisschop; † 1803.
Feest 28 januari

Jesualdo wordt op 28 oktober 1725 geboren als zoon van Franciscus Melacrinó en Xaveria Malissari. Treedt op 5 november 1740 in bij de capucijnen, amper vijftien jaar oud. Eenmaal priester gewijd wordt hij benoemd tot professor in de filosofie voor de eigen priesteropleiding van de capucijnen. Schrijft vele boeken op filosofisch en theologisch gebied, en wordt in 1791 door paus Pius VI († 1799) benoemd tot bisschop van Martirano, maar acht zich niet waardig zulk een hoog ambt te aanvaarden, in weerwil van velen, hoog en laag, die menen dat juist hij de aangewezen man is voor die functie. Als de aartsbisschop nog eens bij hem komt aandringen, antwoordt hij: ‘Monseigneur, zet het alstublieft uit uw hoofd. Mijn schouders zijn te zwak om zulk een zware last op mij te nemen.’ Ondanks het feit dat hij weigert, weet ieder dat hij vanaf nu de bisschoppelijke aanspreektitel ‘monseigneur’ mag voeren. Maar de eerste de beste die hem zo noemt, antwoordt hij: ‘Hoe kun je nu iemand in versleten pij en op blote voeten aanspreken met ‘monseigneur’?  Blijf liever gewoon ‘pater Jesualdo tegen mij zeggen.’ In die tijd, zo gevoelig voor waardigheid en standsverschil, is dat een teken van grote bescheidenheid. In zijn eigen kloosterorde gekozen als provinciaal overste, sterft hij op 29 januari 1803.
In 1871 is zijn proces tot zaligverklaring op gang gebracht.


Bronnen
[Pater Marcus ofm.cap ‘Echte Kinderen van St. Franciscus’ Rijswijk, 1932; Dries van den Akker s.j./2016.12.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen