× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1015  Adelheid van Vilich

Info afb.

Adelheid van Vilich osb, Oostenrijk; abdis tezamen met haar moeder Gerberga († 998), kloosterlinge, en haar zus Bertrada, abdis; † 1015.

Feest 5 februari.

Zij was een dochter van graaf Megingoz van Mühlgau († 1001; feest 19 december) en gravin Gerberga († 998; feest 5 februari).

Het grafelijk paar was - aldus een oude kroniek - materieel gesproken rijk. Maar toch probeerden zij hun kinderen in eer en deugd op te voeden. Dat moet wel gelukt zijn. Hun dochter, Adelheid, zou later abdis in Vilich en Keulen worden, en na haar dood als heilige worden vereerd († 1015; feest 5 februari).
Hun zoon Godfried sneuvelde in een slag tegen de Bohemers. Dat was voor Megingoz aanleiding om diens erfdeel te bestemmen voor de bouw van een klooster te Vilich. Zijn vrouw ging daar ook wonen, en leidde tot haar dood het leven van een kloosterlinge. Megingoz was genoodzaakt zijn graafschap te besturen. Hij hield zich daarbij - en dat schijnt voor die dagen bijzonder opvallend te zijn - aan de deugden die bij zijn christelijke levensovertuiging hoorden.
Na zijn dood werd hij door zijn dochter Adelheid bijgezet in het graf van zijn vrouw te Vilich.

Zij werd de eerste abdis van het klooster dat haar ouders te Vilich stichten ter nagedachtenis aan haar gesneuvelde broer Godfried. Moeder Gerberga trad er in en bracht de rest van haar leven door als vroom kloosterlinge.

Intussen was Adelheids zus Bertrada abdis van het Keulse klooster St-Maria-im-Kapitol. Toen zij stierf verzocht aartsbisschop Heribertus van Keulen († 1021; feest 16 maart) Adelheid om ook daar de leiding op zich te nemen. In die jaren brak er herhaaldelijk hongersnood uit en werd de Rijnstreek geteisterd door epidemische ziekten. Zij hielp waar zij kon. Zij is uiteindelijk gestorven in Keulen, maar ze werd begraven in haar oorspronkelijke standplaats Vilich.

Zij geniet er verering tot op de dag van vandaag. Vilich zelf en het nabijgelegen Pützchen fungeren als bedevaartoord. In het laatst genoemde plaatsje is er een geneeskrachtige bron; het water ervan schijnt met name te helpen tegen oogklachten.

Patronaten
Haar voorspraak wordt dan ook met name ingeroepen tegen oogkwalen.


Bronnen
[Rgf.1991; Süt.1941; Tor.1998; Dries van den Akker s.j./2010.03.09]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen