× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 522  Eucherius van Maastricht

Info afb.

Eucherius van Maastricht, Nederland; achtste bisschop; † 522(?).

Feest 20 februari & 15 mei (met alle heilige bisschoppen van Maastricht).

Volgens de overlevering volgde hij Sint Quirillus op als achtste bisschop van Maastricht.

Geschiedkundigen zijn ervan overtuigd, dat hij dezelfde is als bisschop Eucaherius van Orléans, die als grote heilige stierf in het klooster van het naburige St-Truiden en die dus grote verering genoot in het bisdom.

Wij moeten ons daarbij voorstellen, dat feesten van grote heiligen gevierd werden met een plechtige mis in de kerk en vervolgens een jaarmarkt of kermis (= oorspronkelijk kerkmis: de naam van de kerkelijke plechtigheid ging dus over op het feest erna!). De mensen hadden een vrije dag ter ere de heilige bisschop Eucherius. Zo werd deze dus al gauw aangezien voor een bisschop uit de eigen stad.

Hij wordt meestal aangeduid als 'de Eerste' om het te onderscheiden van bisschop Eucharius (de Tweede; † 530?; feest 27 februari). Vroeger werd wel aangenomen, dat hij een broer was van zijn opvolger Falco († 527?; feest 20 februari), waarschijnlijk op grond van het feit, dat hun beider feest op dezelfde dag viel.

De legende heeft echter een heel eigen verhaal.

Legende

Eucherius was een zoon van de graaf van Loon, die gehuwd was met een dochter van de graaf van Namen. Reeds na twee jaar ambtsuitoefening stierf hij. Hij werd bijgezet in de kerk van St-Servaas.


Bronnen
[147p:58; 153; 348; 500; Haye-de-la-Ré Dries van den Akker s.j./1999.02.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen