× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 527  Falco van Maastricht

Info afb.

Falco van Maastricht (ook van Tongeren), Nederland; negende bisschop; † 527(?).

Feest 20 februari & 14 (legendarische sterfdag) & 15 mei (met alle heilige bisschoppen van Maastricht).

Volgens de overlevering volgde hij Eucherius op als negende bisschop van Maastricht. Op grond van het feit, dat zijn feest samenvalt met dat van zijn voorganger meende men in vroeger tijden wel, dat zij broers waren.

Verrassend is echter, dat zijn bestaan historisch zeker is. Zijn naam komt voor in een boze brief van bisschop Remigius van Reims († 533; feest 1 oktober). Hij verwijt Falco namelijk, dat hij priesters heeft gewijd in de plaats Mouzon. Maar die plaats lag viel buiten het bisdom Maastricht en behoorde tot het bisdom Reims. Falco was dus zonder diens medeweten, laat staan goedkeuring op Remigius' terrein gekomen. Weliswaar complimenteerde Remigius zijn collega voor zijn ijver en ondernemingsgeest, maar het mocht niet meer voorkomen.

Volgens de legende was Falco vijf jaar bisschop. Toen stierf hij op 14 mei 527.

Die datum kan uitstekend kloppen. Remigius' brief is niet gedateerd, maar moet vóór 533, het jaar van zijn dood geschreven zijn.


Bronnen
[147p:58; 348p:208; 500; Haye-de-la-Ré gis/De-bisschoppen-van-Maastricht:39; Dries van den Akker s.j./1999.02.22]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen