× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 324  Romana van Todi

Romana van Todi, Italië; maagd & kluizenares; † 324.

Feest 23 februari.

Er is een levensbeschrijving van paus Silvester († 335; feest 31 december), waarin zij een rol speelt. Geschiedkundigen menen echter, dat dit levensverhaal volkomen op vrome legende berust. Zij vragen zich dan ook af, of het verhaal over Romana ooit zo gebeurd is.

Legende

Zij was een dochter van Calpurnius, de stadsprefect van Rome. Reeds op tienjarige leeftijd legde zij de gelofte van zuiverheid af, nog voordat zij zich had laten dopen.

Het is opvallend, in hoeveel verhalen van heilige vrouwen uit de Romeinse tijd die maagdelijkheid een rol speelt. Waarschijnlijk was het een van de manieren, waarop een christen zich in de maatschappij van die dagen, kon profileren. De seksuele moraal van de Romeinse wereld stond immers mijlenver af van de terughoudende levenswijze die het evangelie en de hele bijbel preekten met betrekking tot het seksueel gedrag. Veel vrouwen uit die dagen moeten in de voorzichtige benadering van de bijbel hun diepste verlangen hebben herkend...

Toen er onder keizer Constantijn christenvervolgingen uitbraken, zag paus Silvester, de bisschop van Rome, zich genoodzaakt de vlucht te nemen naar de berg Soracta (tegenwoordig Soratto), zo'n veertig kilometer ten noorden van de stad. Een aantal trouwe gelovigen ging met hem mee. Onder hen bevond zich Romana.

In dit verbanningsoord ontving zij het doopsel. Op een dag zagen ze de lijfwacht van de keizer naar hun schuilplaats komen. Silvester meende, dat ze ontdekt waren en dat zijn laatste uur geslagen had. Hij wendde zich tot zijn mede-vluchtelingen met de woorden, dat hem waarschijnlijk de marteldood wachtte. Hij ging nog één keer voor in gebed en sprak zijn medevluchters voor de laatste maal moed in. Toen kwam hij te voorschijn en stapte onverschrokken op de soldaten af. Ze kwamen helemaal niet om het te arresteren. Integendeel, de keizer was ziek geworden, en had te horen gekregen dat alleen bisschop Silvester hem kon genezen. Of de heilige man dus zo goed wilde zijn en met hen mee te komen om de keizer van zijn kwaal te verlossen.

Romana besloot om niet mee terug te gaan naar Rome. Zij wilde liever haar leven in eenzaamheid aan God toewijden en betrok een grot aan de Tiber, niet ver van het plaatsje Todi. Daar overleed zij reeds op achttienjarige leeftijd.

Tot zover haar legendarische verhaal.

In 1301 werden haar relieken overgebracht naar de grote San Fortunato-kerk in Todi.


Bronnen
[111; 122; 500; Dries van den Akker s.j./2000.01.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen