× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 250  Nestor van Perge

Info afb.

Nestor van Perge, PamfiliŽ, Klein-AziŽ; martelaar; Ü 250.
Feest 25 (sinds Vaticanum II;† voorheen 26) februari.

Nestor was bisschop van de plaats Magydos in PamfiliŽ (Klein-AziŽ = tegenwoordige westkust van Turkije), toen de vervolgingen uitbraken onder keizer Decius. Vele christenen vielen af om het vege lijf te redden. Nestor raadde ieder aan die voorzag niet opgewassen te zijn tegen de marteldood, te vluchten. Hijzelf bleef op zijn post, en dwong daarmee respect af bij de Romeinse stadhouder Irenarchus. Deze liet hem ontbieden, en bood hem zelfs hoffelijk en gastvrij een zetel aan. Nestor vroeg naar de reden van dit eervol onthaal en hij kreeg ten antwoord: "Uit respect voor uw levenswijze."
Waarop Nestor reageerde: "Nou, dan heb ik intussen wel respect genoeg gekregen; dan wil ik nu weten waarom u mij hebt ontboden?" Irenarchus, in het bijzijn van de gehele raad, vroeg hem: "Bent u op de hoogte van het gebod van de keizer?" "Nee, ik ken wel Gods geboden, maar niet die van de keizer." Irenarchus waarschuwde hem, dat hij zich aan de geboden van de keizer diende te houden. Maar Nestor meende, dat hij zich veeleer aan Gods geboden moest houden. Irenarchus constateerde hierop, dat Nestor van een duivel bezeten moest zijn. Nestor weer: "Veeleer zijn uw goden de duivels. Als u dat maar eens inzag..." Daarop werd Irenarchus kwaad, omdat de goden waarin hij geloofde, duivels werden genoemd. Nu dreigde hij Nestor te martelen totdat deze tot betere inzichten gekomen zou zijn. Nestor antwoordde: "U kunt mij dreigen met allerhande folteringen; maar dŠŠr ben ik niet bang voor. Als ik ergens ontzag voor heb, dan zijn het de kwellingen die Christus mij aan kan doen, wanneer ik hem niet trouw zou blijven. Irenarchus besloot dat Nestor voor de landvoogd in Perge moest verschijnen.
Daar aangekomen vroeg de landvoogd naar Nestor's naam; deze antwoordde dat hij christen was. De landvoogd gebood hem wierookoffers te branden voor de goden. Nestor weigerde. Nu moest hij de gebruikelijke, gruwelijke folteringen ondergaan. Maar Nestor sprak: "U kunt mij folteren zo u wilt, maar Christus mijn Heer verloochenen die voor mij aan het kruis gestorven is: zo ver krijgt u mij toch niet."
Daarop stelde de landvoogd hem voor de laatste maal voor de keus: onze goden of uw Christus. Nestor zei vast te houden aan zijn Christus. Toen is hij als een waar navolger van Christus ter plaatse gekruisigd. De verteller tekent op, dat hij vanaf het kruis de daar verzamelde christenen aanspoorde de knieŽn te buigen en tot Christus te bidden. Op het moment dat het volk door de knieŽn ging, sprak hij met luide stem "Amen!" en gaf de geest.

Verering & Cultuur
In het oude Martelarenboek, het officiŽle heiligenboek van de RK Kerk, stond hij als eerste heilige vermeld op 26 februari. Sinds de kalenderhervorming van het Tweede Vaticaans Concilie is hij verhuisd naar 25 februari.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen