× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† 951  Alfege de Oudere

Alfege de Oudere (ook de Kale) osb, Winchester, Kent, Engeland; bisschop; 951.

Feest 12 maart.

Toen de jonge Dunstan ( 988; feest 19 mei) in klooster Glastonbury voldoende geleerd had, verhuisde hij naar het hof van koning Aethelstan, van wie hij in de verte ook familie was. Daar stuitte hij bij de anderen op argwaan en verdachtmaking. De liedjes die hij zong, klonken hun vreemd en geheimzinnig in de oren. Waren het oude Keltische gezangen die hij van zijn Ierse leermeesters had opgestoken? Of zong hij Latijnse hymnen? Hoe dan ook, ze mochten hem niet. Dat kwam tot een escalatie toen zijn leeftijdgenootjes hem meesleepten naar een modderpoel, hem erin gooiden en vervolgens op hem begonnen te springen en te dansen. Toen ze hun spelletje met hem gespeeld hadden, lieten ze hem halfdood achter. Nu kwamen de honden van de buren er nog eens overheen. Maar plotseling herkenden ze zijn stem en sleepten hem aan hun staart het moeras uit. Hij moet toen verzucht hebben dat het wel de omgekeerde wereld leek: mensen veranderden in bloeddorstige beesten, en beesten in humane mensenredders.

Hij zocht een veilig heenkomen bij zijn oom Alfege, waarschijnlijk vanwege zijn monnikstonsuur bijgenaamd de Kale, sinds 934 bisschop van Winchester ( 951; feest 12 maart). Deze bracht hem een diepe liefde bij voor het monniksleven, maar de jongeman kwam niet tot een beslissing. Aan het hof was hij namelijk nogal verliefd geworden... Pas na een ernstige ziekte, die hij als een teken van God beschouwde, gaf hij zich gewonnen. Zo keerde hij na enige tijd terug naar het klooster om er in te treden en monnik te worden. Dat was rond 936. Tezamen met zijn vriend Ethelwold werd hij in diezelfde tijd door zijn oom tot priester gewijd. Dit alles past beter bij een 25-jarige jongeman dan bij een 12-jarige knaap. Vandaar dat er onderzoekers zijn die 909 als Dunstan's geboortejaar aanhouden in plaats van 924.


Bronnen
[101a; Ashe, Geoffrey 'King Arthur's Avalon. The Story of Glastonbury' Glasgow, Collins, 1956 Fontana 3225 p:154]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen