× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 859  Leocritia van Cordova

Info afb.

Leocritia (ook Lédocricia of Lucretia) van Cordova, Spanje; martelares; † 859.

Feest 15 maart.

Zij was een moslimmeisje, dat zich buiten medeweten van haar ouders tot het christendom bekeerde. Een van haar beweegredenen was waarschijnlijk, dat ze door haar familie slecht behandeld werd. Ook hoort men wel de veronderstelling, dat zij zich verzette tegen de huwelijkspartner die haar familie voor haar op het oog had. Hoe dan ook, ze vond onderdak bij Eulogius, die juist enige maanden tevoren was benoemd tot aartsbisschop van Toledo. In het Spanje van die dagen waren moslimleiders aan de macht. Zij gedoogden de christenen op voorwaarde, dat ze geen bekeringen probeerden te maken.

Als priester had Eulogius al eens gevangen gezeten. In die toestand had hij een boekje geschreven om zijn medegevangenen moed in te spreken en aan te sporen liever te sterven voor Christus dan Hem te verloochenen. Om de herinnering aan hun heldhaftige dood levend te houden, had hij vervolgens een boekje geschreven over de heilige martelaren van zijn dagen. Tenslotte had hij nog een werk op zijn naam staan, waarin hij de christelijke levensovertuiging verdedigde tegenover vreemde (lees: moslim-) invloeden.

De emir van Cordova, Mohammed, had met afkeuring kennis genomen van Eulogius' benoeming tot aartsbisschop, want Eulogius had in zijn ogen al te veel invloed; dat zou op die hoge post alleen maar erger worden. Toen de zaak van Leocritia aan het licht kwam, en haar familie om straf en wraak riep, zag hij een mooie aanleiding zich van deze geduchte tegenstander te ontdoen. Hij liet hem oppakken en terechtstellen op 11 maart 859. Vier dagen later werd ook Lucretia zelf het slachtoffer van de christenhaat van haar voormalige familie en geloofsgenoten. Haar lichaam werd geworpen in de Guadalquivir. Christenen kwamen het er weghalen om het een waardige begrafenis te geven. Eulogius en Leocritia liggen naast elkaar begraven in de kerk te Cordova.


Bronnen
[014; 101a; 102; 122; Dries van den Akker s.j./2001.11.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen