× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 250  Nicon van SiciliŽ

Info afb.

Nicon van SiciliŽ, ItaliŽ; zwerfmonnik & martelaar met 199 gezellen; Ü ca 250.

Feest 23 maart.

Hij zou tijdens de christenvervolging onder keizer Decius (249-251) de marteldood gestorven zijn. Het verhaal er omheen ademt veeleer de geloofsopvatting van de verteller(s) dan dat het beschrijft wat er gebeurd is.

Nicon was afkomstig uit Napels waar zijn moeder hem in het geheim een min of meer christelijke opvoeding gaf. Ze zei: ĎMocht je ooit in moeilijkheden komen, maak dan een kruisteken en roep heel hard Christus te hulp!í Hij klom op tot officier in het Romeinse leger. Eens moest hij slag leveren en raakte van alle kanten ingesloten door de vijand. Hij herinnerde zich de raad van zijn moeder, maakte een kruisteken en riep Christus aan. Hij voelde hoe kracht in hem vloeide en versloeg de vijand.
Nu besloot hij soldaat van Christus te worden en trok naar het oosten. Zo kwam hij bij de bisschop van Cyzicus die volgens de overlevering Theodosius heette. Deze† diende hem het doopsel toe. Vervolgens kreeg Theodosius een droom waarin hem te verstaan werd gegeven dat hij Nicon tot zijn opvolger moest wijden. Zo wijdde hij Nicon dus achtereenvolgens tot diaken, priester en bisschop.
Maar Nicon keerde terug naar Napels, waar hij zijn moeder stervende aantrof. Na haar begrafenis trok hij verder naar SiciliŽ waar hij met een aantal volgelingen (de overlevering spreekt van Ďhonderdnegenennegentigí) in de buurt van Taormina een kloostervestiging stichtte.
Toen ontketende keizer Decius een heftige christenvervolging. Tezamen met zijn volgelingen werd hij gearresteerd en voor stadhouder Quintinianus geleid. Zijn gezellen werden onmiddellijk gedood, maar hij werd onderworpen aan de meest wrede en uitgekiende folteringen: hij werd aan de staart van een paard gebonden en door de straten gesleept, hij werd gegeseld, afgebeukt en van een hoge rotspunt naar beneden gegooid. Al deze martelingen overleefde hij. Tenslotte werd hij onthoofd. Zijn lijk werd in het veld achtergelaten als voer voor de† vogels. Het werd aangetroffen door een herdersjongen die aan een vervelende kwaal leed. Bij de aanraking met de dode was hij prompt genezen. Hij riep er christenen bij en samen hebben ze het lichaam van Nicon geborgen.


Bronnen
[Adr.z.j./03p:144; Rge.2002p:431; SHC.1985; Vel.1985/1p:318; Dries van den Akker s.j./2013.12.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen