× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 424  Benjamin van PerziŽ

Info afb.

Benjamin van PerziŽ; diaken & martelaar; Ü 424.

Feest 30 & 31 maart & 13 oktober (oosterse kerk).

Benjamin leefde in het PerziŽ van het eind van de 4e en het begin van de 5e eeuw, ten tijde van koning Yezdegeherd (zijn naam wordt ook weergegeven als Isdeberge). Een van diens recente voorgangers, Sapor, had er alles aan gedaan om zich te ontdoen van de Romeinse overheersing. Daar hoorde in zijn ogen ook de christelijke godsdienst bij. Dat had aanleiding gegeven tot bloedige vervolgingen voor de christenen. Na Sapors dood trad er een periode van betrekkelijke rust in. Maar onder Yezdegeherd werden de christenvervolgingen hervat. In die tijd werd Benjamin gevangen genomen omdat hij moedig het evangelie verkondigde onder de godsdienstige kopstukken van het land. Tijdens de politieke onderhandelingen vroeg de Romeinse ambassadeur om de vrijheid van Benjamin. De koning was tenslotte bereid hierin toe te stemmen op voorwaarde dat hij de magiŽrs en priesters van de perzische godsdienst niet meer zou lastig vallen met diskussies over Christus en het evangelie. Daarop reageerde Benjamin: "Nooit zou ik de bronnen van de goddelijke liefde kunnen afsluiten voor wie dan ook en ook kan ik niet verhinderen dat het ware licht overal om zich heen straalt. Dat kan niet. Want wie zijn talenten begraaft, zal daar voor worden gestraft met veel pijn." Hij was dus nog niet uit de gevangenis of hij verspreidde alweer het geloof van Christus onder de magiŽrs en de vuuraanbidders. De koning liet hem onmiddellijk arresteren en voor zich geleiden; nu beval hij hem ter plekke het vuur en de zon te aanbidden zoals dat van iedere trouwe perzische staatsburger mocht worden verwacht. Maar Benjamin weigerde met de woorden: "Nooit zal ik de schepper verraden door zijn schepselen te aanbidden. Wat zou u ervan vinden als uw onderdanen niet u de verschuldigde eer bewezen, maar een voorwerp dat u toebehoort?" Toen beval de koning hem te folteren door dorens onder zijn nagels te drijven. Benjamin bleef desondanks standvastig. Tenslotte spietste men hem op een scherpgepunte staak; zo gaf hij de geest.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen