× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 7e eeuw  Caidoc van St-Riquier met Fricor

Caidoc (ook Caidor) van St-Riquier (ook van Centula) Frankrijk; geloofsverkondiger met Fricor (ook Frechorius of Adrianus); 7e eeuw.

Feest: 24 januari & 31 maart & 1 april & 30 mei.

Waarschijnlijk waren zij twee zwerfmonniken uit Ierland die leefden vanuit de spiritualiteit van het zogeheten vreemdelingschap.

Ze waren dus uit hun vaderland richting Rome vertrokken en geland op de Picardische kust in Noord-Frankrijk. In de buurt van Centula (= het huidige St-Riquier) leek het erop alsof ze nergens gastvrijheid zouden krijgen van de weerbarstige bevolking. Toen nodigde een landeigenaar Riquier ( ca 645; feest 26 april) hen uit bij hen de nacht door te brengen.

Waarschijnlijk is Riquier de verfransing van de Germaanse naam Rijker of Richer (= 'machtig in het leger').

Hij bleek een heiden. De hele nacht bleven ze op om te vertellen van het evangelie en hun levensideaal. Toen het dag werd vroeg heer Riquier om leerling van Jezus te worden en hij liet zich dopen. Op zijn landgoed bouwde hij een kapel en wat hutten en begon het leven van een kluizenaar te leiden op aanwijzingen van zijn beide Ierse gasten. Dezen besloten zich bij hem aan te sluiten. Geleidelijk aan verzamelden zich steeds meer leerlingen om hen heen zodat er uiteindelijk een klooster ontstond. Na Riquier's dood zou het naar hem genoemd worden: St-Riquier. Ook Caidoc en Fricor vonden er uiteindelijk hun laatste rustplaats.

Maugille (ook Madelgisilus) van St-Riquier (ook van Montrelet) Frankrijk ( 685; feest 30 mei) behoorde tot de medewerkers van Fursey ( 650; feest 16 januari) in East-Anglia; stak met hem mee over naar het vasteland en werd prior in de kloostervestiging van Lagny. Na Fursey's dood sloot Maugille zich aan bij de kluizenaars van Centula (later naar de stichter St-Riquier geheten); daar trof hij o.a. de Ierse monniken Caidoc en Fricor die Riquier indertijd hadden bekeerd en enthousiast gemaakt voor het kluizenaarsideaal. Maar niet lang daarna ging hij het evangelie verkondigen langs de oevers van de Athie. Hij bewoonde een hutje op enige afstand van het riviertje in Montrelet. Het kapelletje dat hij ernaast bouwde heeft meer dan duizend jaar dienst gedaan als parochiekerk en druk bezocht bedevaartsoord. In de loop van de tijd werd zijn gebeente overgebracht naar het klooster van St-Riquier. Sindsdien ontstond de gewoonte om op zijn feestdag te voet van St-Riquier naar Montrelet te trekken. Er schijnen heel wat wonderen bij te zijn gebeurd.


Bronnen
[D'A.1985p:128; Pra.1988; Rge.1941 Caidoc; Rge.1989 Caidoc; Rgf.1991 Caidoc; Dries van den Akker s.j./2006.10.12]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen