× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Roosje van Jeruzalem

Info afb.

Roosje (ook Rhode) van Jeruzalem; dienstmeisje; † 1e eeuw

Feest 8 april.

Het enige wat we van haar weten staat te lezen in het boek Handelingen van de Apostelen in het Nieuwe Testament (12,11-16). Zojuist is verteld dat Petrus door koning Herodes gevangen was gezet met de bedoeling dat hij gedood zou worden om de tegenstanders onder het joodse volk een plezier te doen. Maar 's nachts verscheen aan Petrus een engel die hem in weerwil van alle dubbele sloten en - slapende - wachters veilig en wel de gevangenis uitleidde. Aanvankelijk meende Petrus dat hij droomde...

'Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei:“Nu weet ik zeker, dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en alles wat het volk der Joden verwachtte.” Toen hem dit duidelijk was geworden, begaf hij zich naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, ook Marcus genoemd, waar velen in gebed verenigd waren. Nadat hij op de buitenpoort geklopt had, kwam Roosje, het dienstmeisje, horen wie er was. Zij herkende Petrus’ stem, maar van blijdschap verzuimde ze open te doen. Zij liep vlug naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de poort stond. Men antwoordde haar: “Je bent niet goed wijs.” Maar zij bleef volhouden dat het werkelijk zo was. Toen zeiden ze: “Dan is het zijn engel.” Intussen bleef Petrus maar kloppen. Toen ze eindelijk opendeden, waren zij verbaasd hem te zien...

De persoon van Roosje (of in het Grieks Rhode) komt zover ik weet op geen enkele lijst van heiligen voor. We vinden haar alleen op een maandicoon uit de 18e eeuw, waar zij staat afgebeeld op 8 april, tezamen met Herodion en Agabus, twee van de (Twee en) Zeventig leerlingen uit de kring van Jezus (Lukas 10,01). Lukas noemt die (twee en) zeventig niet bij name, maar de traditie heeft daar gaandeweg in voorzien (zie 15 juli 0100: Apostelen (Tweeënzeventig)). Echter, ook daar komt de naam van Roosje (of Rhode) nergens voor.

Later werd deze lijst uitgebreid tot 120; dat getal wordt genoemd in Handelingen 01,15. Bij de vijftig toegevoegde leerlingen komt de naam Rhodion voor; waarschijnlijk is hij dezelfde als Herodion die al eerder in deze lijst wordt genoemd († 1e eeuw; feest 8 april|). Wellicht heeft de iconenschilder de namen Rhodion en Rhode met elkaar verward. Ook is het mogelijk dat de iconenschilder meende dat met Rhodion eigenlijk Roosje werd bedoeld, die immers een plaats verdiende onder Jezus' leerlingen van de oudste generatie.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2022.04.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen