× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1095  Walter van Pontoise

Info afb.

Walter (ook Gautier, Galterius, Gualterus of Wautier) van Pontoise (ook van Rebais of van Rouen) osb, Frankrijk; abt; † 1095.

Feest 8 & 9 (in aantal Franse bisdommen) april (& 4 mei).

Hij werd geboren in de eerste helft van de 11e eeuw en was afkomstig uit het plaatsje Andainville, gelegen in de landstreek Picardië in het noordwesten van Frankrijk. Hij begon zijn loopbaan als leraar filosofie en spraakkunst (retorica). Later trok hij zich terug in het benedictijner klooster van Rebais. Op die manier hoopte hij de bijval en loftuitingen van de mensen voor zijn talenten te ontvluchten. Hij was nog niet goed en wel gearriveerd, of hij gaf de sleutels van het terrein aan een boerenkinkel die als gevangene meehielp bij de oogst. Hij drukte hem op het hart om er vandoor te gaan.

Hij was de bekoringen van de wereld ontvlucht; nu kwamen ze vanuit de kloosterorde zelf. Door de monniken van het pas gestichte St-Martinusklooster te Pontoise werd hij tot eerste abt gekozen: dat was in 1060 of 1069. Hij weigerde; zodra hij kon, maakte hij gebruik van een maanloze nacht om het klooster in Pontoise te ontvluchten. Hij nam de wijk naar het klooster in Cluny (Bourgondië). Dat maakte juist in die tijd een geweldige bloeiperiode door. Hij nam een andere naam aan en werd een van de negenhonderd monniken die op dat moment het immense klooster bevolkten. Maar zijn mannen wisten hem te vinden en haalden hem terug. Een paar weken later probeerde hij het opnieuw. Nu trok hij zich terug op een klein eilandje in de Loire, vlakbij Tours. Daar had je een heiligdommetje van Cosmas en Damianus; het had een rijke traditie wat betreft beroemde gasten: vóór hem verbleven er onder meer waarschijnlijk Odo van Cluny († 942; feest 18 november), Hervé van Tours († 1021; feest 16 april), Berengarius en Letald. Nu werd hij echter herkend door een passerende pelgrim; Garin heette die. Hij tipte de monniken van het St-Martinusklooster, en die kwamen hem andermaal ophalen; voor de tweede keer liet hij zich gedwee meevoeren naar huis.

Nu pakte hij het anders aan: hij ging naar Rome om zich tot de paus zelf te wenden. In de hoop natuurlijk dat deze hem zou helpen. Maar Gregorius VII († 1085; feest 25 mei) oordeelde dat de keuze van de monniken geheel volgens de regels was verlopen en dat er dus geen enkele reden was om te weigeren. Zo stond het nu eenmaal in de regel van Sint Benedictus. Die volgde hij toch als goed benedictijn? Nou dan! Hij verbood hem nog ooit ertussenuit te knijpen.

Bij zijn collega's in het geestelijk ambt probeerde hij de vaak heersende misstand van simonie te bestrijden.
In zijn functie als abt kwam hij geregeld aan het Franse hof, waar hij allerlei misstanden aanklaagde. Hij spaarde zijn kritiek ook niet aan de koning in hoogst eigen persoon. Daardoor belandde hij al snel in de gevangenis. Uiteindelijk stierf hij op Goede Vrijdag, 25 maart 1095.

In 1153 werd hij verheven tot de eer der altaren. Daarmee is hij de laatste heilige die door plaatselijke bisschoppen heilig werd verklaard; sindsdien werd dat in handen genomen door de Heilige Stoel. Tijdens de Franse Revolutie werd zijn gebeente op het kerkhof begraven. Sindsdien is het niet teruggevonden.

Patronaten
Hij is patroon van gevangenen & krijgsgevangenen; van wijnbouwers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij koorts, reumatiek en oogkwalen.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als abt; met korenaren en wijnstok.


Bronnen
[000»sys; 101a; 102»Gautier; 103»W.-Rebais; 104»Gautier; 105; 106»Gualterus; 107; 108»W.-Birbeek; 143»Gautier-Rouen; 149/2p:27; 190p:129.139»Gauthier; 204p:85; 240nr55; Dries van den Akker s.j./2008.04.15]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen