× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1058  Paternus van Paderborn

Paternus van Paderborn (ook van Abdinghof) osb, Duitsland; recluus; † 1058.

Feest 9 & 10 & † 13 april.

Hij was afkomstig uit Schotland of Ierland. Hij trad als monnik toe tot het beroemde klooster van Cluny in Frankrijk. Hij behoorde tot de eerste generatie die vandaar gezonden werd naar het pas door bisschop Meinwerk gestichte klooster Abdinghof te Paderborn. Later leefde hij als recluus in een tegen de abdij aangebouwde kluizenaarscel.

Paternus deed er boete voor de vaak godvergeten leefwijze van de inwoners van de stad. Ze lachten hem uit, toen hij bij herhaling aankondigde dat hun iets ergs boven het hoofd hing, als ze zo doorgingen. Op vrijdag voor palmzondag, 13 april van het jaar 1058, braken er op zeven verschillende plaatsen branden uit in Paderborn; de stad ging geheel in vlammen op. De monniken uit het aangrenzende klooster wisten zich allemaal in veiligheid te stellen. Omdat hij krachtens de door hem afgelegde gelofte zijn cel niet wilde verlaten, kwam hij in de vlammen om. Wonderlijk genoeg kwam zijn slaapmatje geheel ongeschonden uit de puinhopen tevoorschijn. Lange tijd werd dat door de inwoners van Paderborn vereerd als een kostbaar relikwie van de heilige wiens waarschuwingen ze zo achteloos in de wind hadden geslagen. Twee weken na de brand kwam Marianus Scotus († 1082; feest 22 december) naar die plek. Hij was een landgenoot van Paternus die twee jaar lang in Keulen als recluus had geleefd en nu op weg was naar Fulda om daar zijn levenswijze voort te zetten. Hij maakte een omweg over Paderborn om als bedevaartganger de puinhopen te kunnen bezoeken en knielde in grote eerbied neer op het gebedsmatje van zijn heilige collega.

Verering & Cultuur
Sint Petrus Damiani († 1072; feest 23 februari) was een groot bewonderaar van hem.

Patronaten
In vroeger tijden was hij stadspatroon van Paderborn.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als monnik in zijn cel; met boek en kaars (verwijzing naar de brand).


Bronnen
[100:04.09»praetermissi; 103; 111a; 118p:163; 122; 229; 340; 500; Dries van den Akker s.j./2010.04.09]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen