× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 500  Patern van Vannes

Info afb.

Paternus (ook Padarn, Padern, Pern of Tathée) van Vannes, Bretagne, Frankrijk; 1e bisschop; † ca 500.

Feest 15 & 16 april & 21 mei (overbrenging relieken)

Over hem is maar weinig bekend. Zo is men er al niet zeker van of hij afkomstig was uit Armorica (= nagenoeg het huidige Bretagne) dan wel uit Wales. In ieder geval moet hij in de eerste helft van de 5e eeuw geboren zijn. Volgens de overlevering heette zijn vader Pedran († ca 500; feest 6 januari). [Pzc.2002p:53.343]

In Wales vereert men een Sint Padarn. Bovendien is er een oude overlevering die zegt dat Paternus met een flink aantal grote Bretonse heiligen (die historisch gesproken niet in dezelfde tijd hebben geleefd) vanuit Wales is overgestoken naar Bretagne. Dat was, omdat de pest in Engeland heerste. De legende plaatst dat halverwege de 7e eeuw. Maar het zou goed kunnen zijn dat de legendeverteller in zijn verhaal alle heiligen bijeen heeft gehaald van wie hij meent te weten dat ze vanuit Wales zijn gekomen, al of niet ten gevolge van een pestepidemie…
[Gby.1991p:504-550]

Lobineau meent dat er een eerdere Paternus is geweest. Hij zou een collega zijn geweest van Sint Patrick († 461; feest 17 november), en net als de apostel van Ierland zijn vorming hebben gehad in de school van Sint Martinus te Tours († 397; feest 11 november). Hij zou opgevolgd zijn door Paternus II. Deze Paternus zou rond 465 tot tweede bisschop van Vannes gekozen zijn. Hij noemt het een vergissing dat in vele geschriften deze twee naamgenoten voor één en dezelfde persoon worden aangezien. Hij kent ook nog een Paternus III, die weer een eeuw later leefde.
[Lo1.1837p:25; vgl.Gby.1991p:99]

Rond 465 komen er zes bisschoppen uit het aartsbisdom Tours te Vannes bijeen om daar een nieuw bisdom te stichten. Garaby weet zelfs te melden dat ze bijeen onder voorzitterschap van bisschop Perpetuus van Tours († 490; feest 8 april). [Gby.1991p:99]

Paternus werd er gekozen als eerste bisschop. De prelaten maakten van de gelegenheid gebruik wat orde te brengen in de vaak bonte en ongereguleerde levenswijze van de kluizenaars die links en rechts leefden.

Enerzijds wordt er van hem gezegd dat hij goede betrekkingen onderhield met de plaatselijke vorst Caradoc en met de Frankische koning Clovis († 511). Anderzijds schijnt hij bij het bestuur van zijn jonge bisdom zoveel moeilijkheden te hebben ondervonden dat hij omwille van de lieve vrede aftrad en zich terugtrok in Frankenland. Daar moet hij op een 15e april zijn gestorven.

Waren het de vaak eigenzinnige kluizenaars die niet van de bepalingen van de bisschoppenconferentie gediend waren die hem ertoe brachten zijn ambt neer te leggen?

Verering & Cultuur
Pas toen jaren later de omgeving van Vannes werd geteisterd door een droogte, die drie jaar aanhield, herinnerden de gelovigen zich hun vroegere bisschop. Ze beschouwden de ramp als een straf van God voor hun nalatigheid. Ze gingen op zoek naar Paternus’ graf en probeerden het stoffelijk overschot naar huis terug te brengen. Met het bleek onverzettelijk. Een rijke inwoner stelde geld en goed beschikbaar om vlak bij Vannes een kerk te bouwen voor de heilige. Nu kon de sarcofaag worden overgebracht.

In de loop der eeuwen zijn zijn relieken verspreid geraakt. Veel is verloren gegaan tijdens de Franse Revolutie.

Met Brieuc van St-Brieuc († 510; feest 1 mei), Samson van Dol († ca 565; feest 28 juli), Corentin van Quimper († ca 490; feest 12 december), Pol-Aurélien van Léon († ca 575; feest 12 maart), Tugdual van Tréguier († 564; feest 30 november) en Malo van Aleth († ca 640; feest 15 november) behoort hij tot de Zeven Heilige Stichter-Bisschoppen van Bretagne

In Bretagne zijn talloze plaatsen en plaatsjes naar hem genoemd.

Patronaten
Hij wordt vereerd alspatroon van Vannes en Saint-Pern (Ille-et-Vilaine). Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen droogte.


Bronnen
[Bdt.1925; Bly.1986p:72; Cha.1995; DSB.1979p:50; Gby.1991p:504; Lin.1999; Pra.1988; Pzc.2002; Rgf.1991; Rld.1963; Dries van den Akker s.j./2008.02.29]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen