× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 4e, 5e of eind 9e eeuw  Lambertus van Zaragoza

Lambertus van Zaragoza, Spanje; martelaar; Ü 4e, 5e of eind 9e eeuw.

Feest 16 april & 19 juni (te Zaragoza).

De verering van deze H. Lambertus was behoorlijk populair in het Aragon van de Middeleeuwen. Hij stond bekend als Lambertus 'werkman' of 'landarbeider'. De Hollandse Paus Adrianus VI maakt in 1522 een pelgrimsreis naar zijn graf in de kerk van de H. Engratia te Zaragoza. Hij sticht er een klooster op de plaats waar vroeger een kluis heeft gestaan en waar volgens de overlevering in de Romeinse tijd talloze martelaren omwille van Christus het leven lieten. Zo komt men er kennelijk toe te vertellen dat Lambertus Werkman eerst voor Christus zijn zweet en vervolgens zijn bloed heeft vergoten.

Historische documenten in de wetenschappelijke zin des woords zijn er over hem niet voorhanden. De legende weet te vertellen dat het hier zo gaan om een landarbeider die door zijn eigen baas in de tijd van keizer Dacius(?) omstreeks 340 omwille van Christus zou zijn gedood. Anderen vermoeden dat hij veeleer het slachtoffer is geworden van de ketterse beweging der Arianen; weer anderen zeggen dat het zeer waarschijnlijk gaat om een martelaar van de Saracenen, die sinds het begin van de 9e eeuw in Spanje het christendom onderdrukten ten gunste van Allah en zijn profeet.


Bronnen
[000]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen