× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 713  Ursmarus van Lobbes

Info afb.

Ursmarus (ook Ursmer) van Lobbes osb, België; abt & bisschop; † 713

Feest 18 & 19 (bisdom Brugge & Gent) april.

Ursmar werd op 27 juli omstreeks 644 geboren te Floyon bij Avesnes uit Frankische ouders.

Legende
Zoals bij zovele heiligen is zijn geboorte omweven met legendes. Enige tijd vóór zijn geboorte had zijn moeder een droom. Zij zag daarin hoe een grijsaard haar een baby aanreikte met de vraag of zij het kind kon voeden. Maar er heerste juist hongersnood in die tijd; dus zij moest nee zeggen. Maar de grijsaard hield aan en gaf haar er een smetteloos wit brood bij.

Wit brood was een symbool van rijkdom en adel; het was veel duurder dan het volkse bruin brood.

Nu stemde zij toe en nam het brood aan. In haar handen begon het uit te zetten tot gigantische proporties. Daarmee gaf de hemel te kennen – aldus de middeleeuwse verteller – dat het kind dat uit haar geboren zou worden, later velen zou winnen voor het koninkrijk der hemelen. 
Vervolgens zag zij nog een ladder die tot in de hemel reikte; haar zoon ging die trap op. Dat maakte dat zij zich voornam het kind straks op te voeden in godsvrucht en de studie van de Heilige Schrift.

Hij kreeg zijn opleiding in de zojuist, 654, door Landelinus († 686; feest 15 juni) gestichte abdij van Lobbes aan de Sambre. In 670 werd hij priester gewijd; het is niet duidelijk of dit gebeurde door Sint Amandus († ca 675; feest 6 februari) of door Landelinus zelf die de wijding van bisschop zonder vaste zetel had ontvangen.
Tot in de wijde omgeving trok Ursmar rond om het geloof te verkondigen: van de Thiérarche tot Brabant; van Maastricht tot aan de kust. Hij ontving de bisschopswijding zonder vaste zetel, zodat hij bij zijn apostolaat meer sacramenten kon toedienen en gezag kon uitoefenen. Herhaaldelijk verrichtte hij wonderen, die zijn predikingkracht bijzetten. Zo genas hij een van zijn nichtjes van een gevaarlijk gezwel in de hals door er een kruisteken overheen te maken. Door de doktoren was zij al opgegeven.

Intussen had Landelinus zich in de eenzaamheid teruggetrokken – waaruit overigens weer een nieuwe kloostervestiging ontstond: Crépin. Dat maakte dat de tucht in Lobbes enigszins was verzwakt. Op aanraden van Hidulfus († 707; feest 23 juni) werd Ursmar benoemd tot Landelinus’ opvolger. Ook als abt was hij een zegen voor zijn omgeving. Hij was zelf een toonbeeld van waardig monniksleven, herstelde de goede kloosterlijke geest en bevrijdde een zuster in klooster Maubeuge van een boze geest, en bracht een andere zuster die op sterven lag, tot het leven terug, toen hij haar de zegen gaf.
Waar hij kon stichtte hij nieuwe kerken. Zo wijdde hij op 26 augustus 697 te Lobbes de St-Petrus-en-Pauluskerk in. Omdat hij daar relieken van Sint Petrus had ondergebracht, wenste hij niet dat er andere mensen begraven zouden worden. Daartoe stichtte hij een tweede kerk, boven op de berg, die hij toewijdde aan Onze-Lieve-Vrouw. Ook elders ijverde hij voor nieuwe vestigingen van kerken en kloosters, steunpunten van christelijke cultuur in een streek die nog niet helemaal de heidense denkwijze achter zich had gelaten.

Verering & Cultuur
Hij stierf op 18 april 713; daags erna werd hij begraven: reden waarom hij hier en daar op die dag wordt gevierd. Hij werd opgevolgd door Sint Ermin († 737; feest 25 april); deze weer op zijn beurt door Theodulfus (Thion of Thiou: † 776; feest 24 juni). In 1419  gingen er belangrijke relieken van hem naar Binche. Ze gingen tijdens de troebelen van de Franse Revolutie in 1794 in vlammen op.

Naar het schijnt lag er op het grondgebied van klooster Liessies te Fontenelle, vlakbij zijn geboorteplaats Floyon een St-Ursmarbron waarvan het water geneeskracht bezat. Het sterkte ingewanden van zwakke of zieke kinderen.
Er wordt van hem verteld dat door zijn voorspraak Vlaanderen in de 10e eeuw werd gespaard, toen Hongaren en Magyaren al tot aan de Maas waren opgerukt. Dat waren gevreesde plunderaars. Bij het zien van de naderende troepen hadden de inwoners van Lobbes in hun wanhoop uitgeroepen: “Sint Ursmar, red ons!” Op hetzelfde moment was er een onweersbui losgebroken die alle zicht ontnam, de wegen onbegaanbaar maakte en paniek veroorzaakte in de vijandelijke gelederen. Ze hadden zich genoodzaakt gezien om zich terug te trekken. Ze zijn niet meer teruggekomen.
In 1060 trokken de monniken Lobbes met zijn relieken door Vlaanderen en Brabant om zo te proberen kwijtgespeelde goederen van het in verval geraakte klooster terug te winnen. Ze herhaalden dit in 1094, toen zij met Ursmars relieken voor keizer Hendrik IV in Leuven verschenen en hem vroegen de oude privileges van het klooster te bevestigen en waar nodig te herstellen. Het lukte.

Patronaten
Ursmar is patroonheilige van Lobbes, Binche en Luxemburg en van de parochiekerk van Hatrival in de Ardennen.
Zijn voorspraak werd ingeroepen voor kinderen met zieke of zwakke ingewanden.


Bronnen
[000»Ursmer-H.P.-Sambre-2.7; Bei.1983/2p:4.6; BjL.1986; Bri.1953; Bvl.1987pp:128-129; Gué.1880/4p:86; RR1.1640; TSP.1992p:87; Dries van den Akker s.j./2010.04.11]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen