× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 212  Felix van Valence met Fortunatus en Achilleus

Info afb.

Felix van Valence, Frankrijk; martelaar met Fortunatus & Achilleus; † ca 212.

Feest 23 april

Het is de heilige bisschop van Lyon, Ireneus zelf, die over deze martelaren bericht. Ireneus was nog leerling geweest van de apostel Johannes.

(Vandaar dat de datering niet geheel juist kan zijn; Ireneus stierf in het jaar 202. Deze drie kunnen dus wel diens leerlingen zijn geweest, maar hij kan tien jaar na zijn eigen dood niet meer over de hunne berichten!).

Felix was priester, Fortunatus en Achilleus waren diakens. Hij had hen naar de Dauphiné gezonden om daar het evangelie te verkondigen. Ze werden door de Romeinse prefekt Cornelis gearresteerd en aan de tand gevoeld over hun godsdienstige voorkeur. Onverschrokken beleden zij hun geloof in Christus, wel wetend, dat zij daarmee een praktisch zeker doodsvonnis over zichzelf afriepen. Dat bleef dan ook niet uit.

Te Valence werd ter ere van hen een kerk gebouwd op hun graf. Een der eigenaars van de heerlijkheid waar deze kerk stond, mocht ook iets van de relieken ontvangen. Hij bracht deze over naar Arles.

Tijdens de woelingen der Reformatie zijn de heilige overblijfselen te Valence verloren gegaan. Maar Arles stond er een paar af uit zijn ongeschonden bezit.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen