× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 418  Amator van Auxerre

Info afb.

Amator (ook Amaitre, Amateur of Amatre) van Auxerre, Frankrijk; bisschop met zijn vrouw Martha; † 418.

Feest 1 & 11 mei.

Amator werd geboren in Auxerre. Zijn vader heette Proclidius; zijn moeder Usiciola; zij was afkomstig uit Autun. Zij waren schatrijk en bezaten uitgestrekte landerijen. Amator was hun enig kind. Hij had bijzondere kwaliteiten. Reeds als kleine jongen vestigde hij de aandacht op zich van de bisschop; dat was Valerianus († ca 360; feest 6 mei), de derde bisschop van de stad Auxerre.

Zijn ouders zochten geheel naar de gewoonte van die tijd een geschikte huwelijkspartij. Het meisje heette Martha en werd door haar ouders op haar mooist aangekleed en opgesierd. Zo brachten zij haar bij hem. Nog altijd volgens de toenmalige gebruiken vergezelde de bisschop het bruidspaar tot in de slaapkamer om daar het huwelijk in te zegenen en heil en vruchtbaarheid af te smeken over hun relatie. Maar zodra hij weg was, begon Amator te spreken over de kuisheid in dienst van de Heer. Martha was onder de indruk en ze besloten die levenswijze te omhelzen. Zo bood Amator zich aan voor het priesterschap, terwijl Martha toetrad tot een gemeenschap van vrouwen die zich als maagd aan de Heer hadden toegewijd. Dit vond plaats toen Sint Helladius († 387; feest 8 mei) bisschop was. Er is klaarblijkelijk de nodige tijd overheen gegaan, voor ze definitief tot dit besluit gekomen waren.

Uit de tijd dat Amator nog geen priester, maar diaken was, is een opmerkelijke anekdote bewaard gebleven. In een dorpje bij Autun assisteerde hij in de paasnacht aan het altaar. Op het moment van de communie weigerde hij de kelk te drinken te geven aan vrouwe Palladia, de echtgenote van een hoog geplaatst man: zij droeg te rijke en opzichtige sieraden en zou daardoor de onovertrefbare waarde van het sacrament te schande maken.
Zij was daar zo kwaad over dat zij haar man zo ver wist te krijgen terug te keren naar het geloof in de oude goden. Kort daarna werd zij ziek en raakte verlamd aan beide benen.

Het is zeer wel mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat de verlamming eigenlijk slaat op haar geestelijk leven.

Nu kwam zij tot inkeer. Daarop werd zij door een stem uit de hemel aangespoord haar heil te zoeken bij Amator. Dat deed ze, en bij hem vond ze vergeving en genezing.
Waar Amator verscheen sloegen de boze geesten op de vlucht. Geen wonder dus dat hij het was die bisschop Helladius opvolgde. Maar weer werd hij het slachtoffer van smaad en kwaadsprekerij. Nu kwam het uit zijn directe omgeving. Zijn aartsdiaken beschuldigde hem ervan ’s nachts rijkdommen te vergaren. Voelde die aartsdiaken zich gepasseerd? Had hij stilletjes gehoopt bisschop te worden? Hoe dan ook, de hemel strafte hem door hem het licht in zijn ogen te ontnemen. Pas toen Amator onder tranen de Heer smeekte een eind te maken aan deze kwelling, kreeg de aartsdiaken het gezicht terug.
Intussen verbreidde Amator het evangelie onder de bevolking. Er waren mensen die hun huizen beschikbaar stelden om er een kerk van te maken. In die tijd was het ook dat zijn vrouw Martha stierf. Hij gaf haar een waardige begrafenis. Bij een andere gelegenheid werd hij te hulp geroepen toen een achtjarig jongetje was overleden. Toen hij arriveerde was het kind zelfs al begraven. Maar Amator keerde zich ten aanhoren van iedereen in gebed en herinnerde de Heer eraan hoe Hij zelf destijds Lazarus en de jongeling van Naïm ten leven had gewekt. Op dat gebed stond het jongetje levend wel op uit de dood. Eens was er brand uitgebroken in de stad. Amator snelde toe, en onmiddellijk doofden de vlammen. Voorts wordt er van hem verteld dat hij eens drie melaatsen tegelijk genas.

Uiteindelijk is hij in vrede gestorven en naast zijn vrouw Martha bijgezet. Zijn opvolger, Sint Germain († 448; feest 31 juli) zou een levensbericht van hem schrijven.


Bronnen
[AAS.18--; Bdt.1925; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2007.11.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen