× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 176  Goswin van Keulen

Info afb.

Goswinus van Keulen, Duitsland; martelaar; † 176.

Feest 22 mei.

Volgens sommige oude handschriften betreft het hier een jongeman die onder keizer Antoninus Pius (138-161) te Rome de marteldood zou hebben ondergaan. Als jaartal wordt er bij gegeven 176. Dat klopt niet met de naam van de keizer. Bovendien lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat er in die vroege tijd al zulke Germaanse voornamen in Rome in omloop waren. De Acta uiten nog de veronderstelling dat hij van Germaanse oorsprong was en bij voorbeeld met zijn ouders is meegekomen naar Rome, daar met het christendom in aanraking kwam, en prompt de marteldood stierf. Wellicht kwamen zijn ouders uit Keulen?

Het lijkt mij ook mogelijk dat zijn naam voorkwam op een van grafstenen die op de voormalige begraafplaatsen buiten Keulen aangetroffen zijn. Daaruit zou de legende ontstaan kunnen zijn dat het om een vroeg-christelijke martelaar ging. Ongeveer op dezelfde manier als men vermoedt bij Ursula en Aeterius.


Bronnen
[AAS» 05.22; Bri.1953; Sü t.1941p:147; Dries van den Akker s.j./2007.06.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen