× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1602  Renata van Beieren

Info afb.

Renata van Beieren, München, Duitsland; hertogin, weldoenster& stichteres; † 1602.

Feest 22 mei.

Hoewel Renate nooit officieel heilig is verklaard, wordt ze door de gewone mensen uit het volk als een heilige vereerd.

Renata werd in 1544 geboren als dochter van hertog Frans I van Lotharingen. Op 24-jarige leeftijd huwde zij met Wilhelm V, bijgenoemd 'De Vrome', hertog van Beieren. Het werd een gelukkig huwelijk. Ze kregen tien kinderen, die zij een uitstekende en liefdevolle opvoeding gaf. Er wordt zelfs met enige trots van haar vermeld dat ze zelf haar kinderen voedde en opvoedde; dat schijnt in de adellijke kringen van die tijd niet gebruikelijk geweest te zijn.

Haar hart ging uit naar de arme mensen van haar volk. Met uitdrukkelijk goedvinden van haar man zorgde zij onvermoeibaar voor armen en zieken. Iedere dag ontving zij 12 arme vrouwen bij zich aan tafel, net als Jezus met zijn 12 apostelen aan het Laatste Avondmaal. En ieder jaar stak zij 72 vrouwen volledig in het nieuw, en verschafte zij hun onderdak. Ook dit getal haalde zij uit de bijbel: bij Lukas staat dat Jezus 72 leerlingen twee aan twee voor zich uitstuurde (Lukas 10,1). In de tijd die haar overbleef vervaardigde zij liturgische gewaden voor de eredienst in de kerk.

Daarnaast stichtte uit eigen middelen het Elisabethziekenhuis in München, genoemd naar haar grote voorbeeld, de heilige Elisabeth van Thüringen († 1231; feest 19 november); met haar man samen legde ze ook de financiële basis voor het Herzogspital. Beide stichtingen bestaan in München voort tot op de dag van vandaag.

Nadat haar man zich uit het actieve leven had teruggetrokken, gingen ze wonen op de Maxburg bij München. Daar leefde Renate nagenoeg als een kloostervrouw. Zij at het hoogstnodige; elke dag ging zij erop uit om voor de armen en de zieken in de gasthuizen van de stad te zorgen. Na een bedevaart naar Altötting werd zij ziek en stierf. Zij werd begraven onder het hoofdaltaar van de Michaelskerk in München. Deze kerk was op kosten van haar man gebouwd.

Het volk rouwde om het verlies van een groot weldoenster en begon haar als een heilige te vereren door haar voorspraak in te roepen voor alle noden.


Bronnen
[ 011; 122]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen