× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1617  Joao-Bautista Maciado

Joao-Bautista (ook Johannes-Baptista) Maciado sj; Ü 1617

Feest 4 februari (met alle jezuÔeten missionaris-martelaren) & 22 mei.

Hij was de eerste der Japanse martelaren. Hij was afkomstig uit Portugal en was in 1609 als jezuÔetenmissionaris in Japan aangekomen.
Omdat gaandeweg het aantal christenen in Japan al was uitgegroeid tot meer dan twee miljoen, begon de Shogun er een geduchte dreiging in te zien. Hij vaardigde het zogeheten vreemdelingenbevel uit en besloot tot een vervolging.
Toen de vervolgingen uitbraken werd hij door zijn overste gesommeerd te vluchten met een goede honderd andere medebroeders. Maar tenslotte mocht hij op zijn uitdrukkelijk verzoek blijven. Tenslotte werd hij gearresteerd en gevangen gezet tezamen met een franciscaan, Petrus van de Hemelvaart. Op 22 mei, Drievuldigheidszondag, werd hem bericht dat hij die middag ter dood gebracht zou worden. Terwijl ieder uitdrukking gaf aan zijn verdriet, toonde Pater Maciado zich blij. Op een papiertje krabbelde hij: "Ik heb zojuist het goede nieuws ontvangen dat ik mag sterven voor mijn Heer Jezus. Ik draag Hem op heel mijn leven en alle liefde die in mij is."


Bronnen
[121p:141; Dries van den Akker s.j./2008.01.07]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen