× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 710  Aldhelm van Sherborne

Info afb.

Aldhelm van Sherborne osb, Engeland; abt & bisschop; † 710.

Feest 25 mei.

Hij zou ergens in Wessex geboren zijn in 639 of 640. Sommigen menen dat hij een (onbekende) broer was koning Ina († 727; 8 september). Zijn opleiding zou hij genoten hebben in de abdij van Malmesbury. William van Malmesbury († 1143) vermeldt een kluizenaar, een zekere Máeldub, als één van zijn meesters; van deze persoon is verder niets bekend. Zeker is dat hij enige jaren in Canterbury studeerde samen met (of bij?) Adrianus van Canterbury († 710; feest 9 januari).  Hoe dan ook, Aldhelm was een man van uitzonderlijke geleerdheid. Kwam uiteindelijk te staan aan het hoofd van de abdijschool, en werd in 673 of 674 tot abt benoemd. In 706 werd hij de eerste bisschop van Sherborne, terwijl aanbleef als abt. Hij bouwde kerken, waaronder die van Sherborne, en ging volgens zijn eigen zeggen gebukt onder een last van pastorale en wereldlijke verplichtingen. Verder weten we dat hij in Rome is geweest, maar niet wanneer en waarom. Hij bleek een vurig verdediger van de Romeinse riten (paasdatum, monnikstonsuur) in de discussies met de monniken van de Ierse traditie.
Hij hield van boeken en wordt beschouwd als de eerste echte bibliothecaris in de geschiedenis van Engeland.

Hij schreef gedichten in het Latijn en in het Engels. Deze laatste zijn echter niet overgeleverd. Van hem zijn bewaard gebleven:
1. Carmina Ecclesiastica. Gedichten waarin kerken en altaren worden toegewijd aan patroonheiligen. Eén van die gedichten richt zich tot Petrus en Paulus. Zij waren ook de patroonheiligen van de onder hem gebouwde kerk in Malmesbury. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat dat gedicht is gemaakt bij gelegenheid van de inwijding van die kerk.
2. Een brief aan een zekere Acircium. Een lang vertoog over theologische kwesties en over metriek en ritme in gedichten.
3. De Virginitate (‘over de maagdelijkheid’). Een werk in twee delen: éen in proza, en één in dichtvorm. In beide delen bevindt zich een opsomming van mannen en vrouwen die voor de maagdelijke levensstaat hadden gekozen.
4. Een aantal Brieven
5. Carmina Rhytmica. Liederen.

Afgebeeld
Aldhelm wordt (soms) afgebeeld met een lier (vanwege zijn liederen en gedichten).


Bronnen
[Aldhelm ‘Aldhelm, The Prose Works. Translated by Michael Lapidge & Michael Herren’, Ipswich, 1979 ISBN 0-85991-041-5;Rge.2017; Dries van den Akker s.j./2018.04.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen