× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† vóór 400  Valentinus van Rostrenen

Info afb.

Valentinus van Rostrenen (ook van Rome, Italië), Bretagne, Frankrijk; kindmartelaar; † eerste eeuwen christendom.

Feest 28 mei(?)

Op zondag 28 mei 1865 vond de overbrenging plaats van de relieken van Sint Valentinus. Met nog een aantal andere relieken waren deze geschonken aan de kerk van Notre Dame de Roncier te Rostrenen door Paus Pius IX († 1878; feest 7 februari). De bisschop van Saint-Brieuc en Tréguier, Mgr Augustin, David, was ervoor overgekomen om voor te gaan in de plechtigheid.

Twee jaar later werden er in de kerk van Rostrenen ramen aangebracht met het verhaal van Sint Valentinus. We zien hoe hij als elegant geklede jongeman door zijn vader wordt gedood, waarschijnlijk omdat hij tegen diens zin christen was geworden. Vervolgens hoe gelovigen kwamen bidden bij zijn graf in de catacomben van Rome. In het derde raam zien we hoe Valentinus’ relieken worden overgebracht naar de kerk van Rostrenen. Vervolgens de glazen schrijn waarin een afbeelding van zijn lichaam zichtbaar is, en hoe pelgrims die plek bezoek. Die schrijn ie nog altijd aanwezig.

Over deze jeugdheilige is verder niets bekend. De spaarzame gegevens over zijn marteldood moeten wel verteld zijn door de paus, toen hij de relieken overdroeg. Waar hij ze vandaan had, is onbekend.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2011.03.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen