HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 911  Andreas van Constantinopel

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Op deze icoon zijn twee feesten bij elkaar gebracht.
In de bovenste helft zien we hoe Christus (links boven) wordt aanbeden door Maria met haar sluier (pokrov, schutsmantel) over haar biddende handen gespreid. Zo doet zij haar voorbede voor de aanwezige gelovigen. Achter haar Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, Petrus, de drie oosterse kerkvaders en vele andere heiligen. Allen zijn in de wolken...(de hemel).
Bij dit verhaal behoren: Andreas de Dwaas omwille van Christus, en zijn leerling Epifanius. Hen zien we afgebeeld op de benedenste laag, derde en vierde van rechts. Andreas wijst zijn leerling op de verschijning.
Op die onderste laag is de legende van Romanus Melodus toegevoegd. We zien rechts onderin hoe hij in de nacht een verschijning krijgt van de Heilige Moeder Gods. In het midden staat hij op een verhoog te zingen voor enkele prelaten, de keizer linksonder) en de keizerin (daarboven).