× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1494  Johannes van Ustiug

Info afb.

Johannes van Ustiug, Rusland; dwaas omwille van Christus; ? 1494
Feest 29 mei.

Johannes leidde het leven van een zogeheten ‘Dwaas omwille van Christus’: iemand die zich als monnik aan God had toegewijd en in de dagelijkse omgang met de mensen zich voordeed als een idioot. Dat gaf hem de gelegenheid allerlei dingen te doen die sociaal onaangepast waren, zoals: mensen aan te spreken op hun gedrag, hen te wijzen op hun fouten, soms zelfs hen te bekogelen met kluiten aarde of stront, en daarbij te roepen dat ze zich moeten bekeren.

De mensen verdroegen dat, en beschouwden de dwaas als een afgezant van God in hun midden.

Johannes woonde in een armzalig, afgelegen hutje in een bos. In de nacht - zo geloofde men - deed hij zijn gebeden in de eenzaamheid. Overdag begaf hij zich onder de mensen.

Hij stierf al op 18-jarige leeftijd.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen