× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1736  Jean Pierre Aulneau

Jean Pierre Aulneau sj, Fort St-Charles, Minnesota / St-Boniface-College, Manitoba, USA; martelaar; † 1736.

Sterfdag 5 juni.

Hij was afkomstig uit de Franse landstreek Vendée, waar hij op 21 april 1705 werd geboren. Twee van zijn broers werden priester; een zus trad in het klooster en werd non. Jean-Pierre ging bij de jezuïeten. In 1734 werd hij als toekomstig missionaris naar Canada gezonden. De orde stationeerde hem op de meest westelijk gelegen Franstalige handelspost: in Fort St-Charles aan het Lake of the Woods in de staat Minnesota, midden tussen de Cree- en de Assinboine-indianen; bovendien maakt hijzelf nog melding van de Ouantchipouanes-indianen, wat letterlijk 'holbewoners' betekent. Hij zou de tocht erheen ondernemen met een handelsdelegatie die onder leiding stond van de Franse pionier en woudloper Pierre Verendrye. Ze vertrokken vanuit Montréal; na een reis van drie maanden over rivieren en door dichtbegroeide bossen bereikte hij zijn plek. Later zou een medebroeder hierover schrijven dat Pater Aulneau 'de langste, moeilijkste en gevaarlijkste reis had moeten maken die ooit door een missionaris in Canada was ondernomen'. Het eerste wat hij moest doen was kennismaken met de mensen, met hun cultuur en hun taal. Een van de opdrachten was om een wooordenboek samen te stellen van de inlandse taal, want er was nog nooit een letter van op papier gezet.

Na een jaar ging een aantal handelaren terug naar Montréal om dierenhuiden te verkopen en de eigen voorraden aan te vullen. Pater Aulneau besloot mee te gaan om te vragen of er geen medebroeders waren die met hem mee wilden komen werken. Nu stond het gezelschap onder leiding van Verendrye's 20-jarige zoon Jean-Baptiste. Ze vertrokken op 5 juni 1736. Tegen de avond van die eerste dag zochten ze een plek om te overnachten. Daar werden ze overvallen door Sioux-indianen, die het op hun vijanden de Cree-indianen hadden gemunt. Ze lieten geen lid van het gezelschap in leven. Dat bleek, toen een paar dagen later rondtrekkende indianen hun lijken aantroffen. Er werd een onderzoek ingesteld. Bij de Sioux werden allerlei spullen teruggevonden die aan leden van de handelsdelegatie hadden toebehoord, waaronder de zilveren zegelring van Pater Aulneau. Allen werden begraven in Fort St-Charles.

Na enkele jaren kwam de bonthandel tot stilstand, Fort St-Charles werd verlaten en de plek kwam tot verval. Ook Pater Aulneau raakte in vergetelheid. Maar in 1889 werd een jezuïetenpredikant in de Vendée benaderd door een man die zei Aulneau te heten. Hij bewaarde brieven van een naamgenoot-jezuïet uit de 18e eeuw. Er kwam een onderzoek op gang, dat uiteindelijk tot de herontdekking van Fort St-Charles leidde. Op de onderkomen begraafplaats werden de lijken opgegraven van de jonge Verendrye, herkenbaar aan zijn verwondingen en van pater Aulneau; het was niet moeilijk te identificeren, omdat men hem destijds een rozenkrans en andere religieuze voorwerpen had meegegeven in zijn graf. De stoffelijke resten werden bijgezet in een reliekschrijn op het St-Bonifatiuscollege van Manitoba. (Toevallig valt de feestdag van Bonifatius samen met de sterfdag van Pater Aulneau: 5 juni!) In 1921 ging de reliekschrijn tijdens een felle brand in vlammen op.

Pater Jean Pierre Aulneau wordt beschouwd als de eerste martelaar van Minnesota; hij is nooit heilig of zalig verklaard.


Bronnen
[120nr105]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen