× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1154  William van York

Info afb.

William van York (ook Fitzherbert of Thwayt), Engeland; aartsbisschop; † 1154.

Feest 9 januari (overbrenging relieken naarYork) & 8 juni.

Hij moet geboren zijn rond 1100. Van moeders zijde was hij een neef van koning Stephen van Engeland († 1154); moeder heette Emma; vader Herbert. Op ruim dertigjarige leeftijd werd hij aangesteld tot schatmeester in de kerk van York. In 1142 volgde zijn bisschopsbenoeming. Mede op aandringen van de koning. Tot ongenoegen van zijn tegenkandidaat, de cisterciënzer monnik Henry Murdac. Deze beschuldigde hem ervan zijn benoeming voor goed geld gekocht te hebben. De aartsbisschop van Canterbury, Theobald, durfde hem niet de wijding toe te dienen en schoof de zaak door naar Rome. Het was de grote Sint Bernard († 1153; feest 20 augustus) die voor zijn ordegenoot Murdac pleitte. Maar William wist zijn onschuld te bewijzen en zo werd hij op last van paus Celestinus II († 1144) tot bisschop van York gewijd. Die wijding werd uitgevoerd door de pauselijk gezant en vond plaats in Winchester, waar Williams oom Henry bisschop was. Vervolgens begaf William zich naar Rome om het bijbehorende ereteken, de pallium, van de paus in ontvangst te nemen.

 Juist in die tijd staken partijgangers van William de abdij waar Henry Murdac woonde, in brand: Fountains Abbey. Inmiddels was er een nieuwe paus aangetreden, de cisterciënzer monnik Eugenius III († 1153; feest 8 juli). Deze geloofde de beschuldigingen dat William achter de aanslag zat, nota bene gericht tegen een ordesgenoot van hem. Dus verleende hij de pallium alsnog aan Henry Murdac. William trok zich terug bij zijn oom in Winchester. Daar leidde hij een uiterst boetvaardig leven. In 1153 stierven achtereenvolgens Murdac, diens machtige steun en toeverlaat, Sint Bernard en paus Eugenius. Van diens opvolger, Anastasius IV († 1154), mocht William tenslotte toch nog de pallium in ontvangst nemen. Een paar weken later reeds overleed ook hij. Dat gaf aanleiding tot het gerucht dat hij zou zijn vergiftigd.

Verering & Cultuur
Op zijn graf zouden wonderen gebeurd zijn. Het was paus Honorius III († 1227) die hem in 1226 officieel heilig verklaarde. Tijdens de Franse Revolutie werden zijn relieken ontheiligd. Desondanks heeft men een groot gedeelte ervan weten te redden.


Bronnen
[Bdt.1925; Gre.1983p:65; Hlw.1924; Rge.2001; Rgf.1979; Dries van den Akker s.j./2018.05.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen