× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 475  Amabilis van Riom

Info afb.

Amabilis (ook Amable) van Riom (ook van Clermont), Auvergne, Frankrijk; priester; † ca 475.

Feest 11 juni & 3 juli & 18 oktober & 1 november.

Amabilis staat te boek als één van de eerste plattelandspriesters. Zijn nagedachtenis is ons alleen bekend door een korte opmerking bij Gregorius van Tours († 594; feest 17 november) in zijn boekje over de Glorie der Belijders:

'In het dorpje Riom, niet ver van voornoemde stad Clermont, leefde een priester Amabilis. Hij stond bekend om zijn heilige levenswandel. Vooral zijn wonderdaden trokken de aandacht. Men zegt, dat hij herhaaldelijk slangen de baas was. Bijvoorbeeld die keer met hertog Victurius. Die weigerde te bidden op Amabilis' graf; daarop bleef zijn paard roerloos als aan de grond genageld staan. Er was met geen mogelijkheid nog beweging in te krijgen of op weg te rijden. Hoe de hertog het dier ook stok- en zweepslagen toediende, het verroerde geen vin, alsof het een bronzen standbeeld was. Uiteindelijk gebeurde er met de hertog - om zo te zeggen - hetzelfde als met het paard: hij kon geen kant meer op. Toen gaven zijn dienaren hem de raad om toch maar af te stijgen en een gebed te spreken. Nadat hij eenmaal gelovig zijn gebed had uitgesproken, kon hij gaan en staan waar hij wilde. Ikzelf ben ooit een man tegengekomen, die genezen was op Amabilis' graf. Ook heb ik eens iemand gezien, die meineed had gepleegd en vervolgens hard geworden was als staal. Maar toen hij eenmaal zijn misdaad had opgebiecht, was hij onmiddellijk weer genezen.'

Waarschijnlijk gebeurden deze wonderlijke dingen niet in Riom zelf, maar in Clermont, waar naar alle waarschijnlijkheid een St.-Amabiliskerkje was verrezen; daar zou de heilige priester dan ook zijn laatste rustplaats gevonden hebben.
Genoemde Victurius (of Victorius) was in de jaren zeventig van de 5e eeuw aangesteld door de Visigothenkoning Euric; Hij deed veel voor de uitbreiding en verfraaiing van de kerken in en rond Clermont en mocht zich een persoonlijk vriend noemen van bisschop Sidonius van Clermont († ca 483; feest 21 augustus). Gregorius had niet zo'n hoge dunk van hem. Hij had namelijk met eigen hand een senator, Eucherius, om het leven gebracht. Bovendien had hij allerlei affaires met vrouwen. Uit angst voor de inwoners van Clermont vluchtte hij rond 479 in gezelschap van Sidonius' zoon naar Rome. Daar was het allemaal hetzelfde liedje en uiteindelijk werd hij doodgestenigd - aldus lezen wij in Gregorius' Geschiedenis van de Franken II,20.

[245p:46n:37; 263]
In zijn standplaats Riom had Amabilis zelf een kerkje gebouwd ter ere van St.-Benignus van Dijon († vóór 200; feest 1 november). In 1120 verrees op de plaats waar hij destijds de St.-Benignuskerk had gebouwd een kerk die aan hemzelf werd toegewijd.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt aangeroepen tegen brand, slangen en bezetenheid. In het Bourgondische dorp Ligny-en-Brionnais ligt het gehucht Saint-Amable; in 1689 werd er vlakbij het plaatselijke kasteel een kapel gebouwd ter ere van hem. In Ménétreuil had je vroeger een beeld van Amabilis: daar kwamen ouders bidden, dat hun kinderen minder onhandelbaar en ongehoorzaam, en meer lief ('aimable') zouden worden...

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen