× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 8e eeuw vóór Christus  Elisa Profeet

Info afb.

Elisa (ook Elisée, Eliseos, Eliseus of Helyseus) Profeet; † 8e eeuw vóór Chr.

Feest 14 & 20 (overbrenging relieken naar kerk van de HH. Apostelen te Constantinopel, tezamen met die van de HH. apostelen Lukas [18 oktober], Andreas [30 november] en Thomas [3 juli], van de H. profeet Elia [20 juli] en van de H. martelaar Lazarus [29 juli][107; 141]) juni & 16 oktober.

Hij volgde Elia op als profeet. Daarover wordt verteld in bijbelboek 2 Koningen, hoofdstuk 2:

'Kort voordat JHWH Elia in een stormwind ten hemel zou opnemen, vertrok deze met Elisa uit Gilgal en zei tot hem: "Blijf hier, want JHWH zendt mij naar Bethel." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft: ik verlaat u niet." Toen zij Bethel naderden, kwamen er mannen van het profetengilde de stad uit, liepen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u wel dat JHWH uw heer vandaag ten hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het; houdt u maar stil."

Nu zei Elia tot Elisa: "Blijf hier, want JHWH zendt mij naar Jericho." Elisa antwoordde: "Zowaar JHWH leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen zij Jericho naderden, kwamen er mannen van het profetengilde van Jericho de stad uit, liepen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u dat JHWH uw heer vandaag ten hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het. Houdt u maar stil."

Weer zei Elia tot hem: "Blijf hier, want JHWH zendt mij tot de Jordaan." Elisa antwoordde: "Zowaar JHWH leeft en zowaar u leeft: ik verlaat u niet." Toen gingen zij samen verder. Vijftig leden van het profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan, toen zij samen aan de Jordaan stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Dit verdeelde zich naar links en naar rechts, en beiden liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tot Elisa: "Doe een laatste verzoek, voordat ik van u word weggenomen." Elisa antwoordde: "Geef mij een dubbel deel van uw geest." Elia antwoordde: "U vraagt iets moeilijks, maar als u mij ziet, wanneer ik word opgenomen, zal uw bede verhoord worden; ziet u mij niet, dan wordt uw bede niet verhoord."

Terwijl zij nu pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij!" Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Daarop raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan; hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: "Waar is JHWH dan toch, de God van Elia?" Weer sloeg hij op het water en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat Elisa kon oversteken.

Toen de leden van het profetengilde in Jericho dat uit de verte zagen, zeiden ze: "De geest van Elia rust op Elisa." Zij gingen hem tegemoet, bogen zich voor hem ter aarde neer en zeiden tot hem: "Er zijn onder uw dienaren vijftig flinke mannen; laten die uw heer gaan zoeken. Misschien heeft de geest van JHWH hem opgenomen en hem op een of andere berg of in een of ander dal neergezet." Maar hij antwoordde: "Dat heeft geen zin." Toen zij echter tot het uiterste aandrongen, zei hij: "Stuurt ze er maar op uit." Zij stuurden er dus vijftig man op uit, die drie dagen lang zochten, maar Elia niet vonden. Toen zij bij Elisa, die zich in Jericho ophield, terugkwamen, zei hij tot hen: "Ik had u toch gezegd dat het geen zin had."'

Net als zijn voorganger, doet Elisa volgens de verhalen vele wonderen ten teken dat de Geest van JHWH met hem is. Hij treedt met name op tegen de koningen van zijn tijd, die JHWH's Tora niet in praktijk brengen.


Bronnen
[000» 100:10.16» pratermissi; 127» É lisé e; 141]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen