× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1000  Ramwold van Regensburg

Info afb.

Ramwold van Regensburg, Duitsland; abt; † 1000.

Feest 17 juni.

Ramwold moet ongeveer geboren zijn rond het jaar 900. Hij begon zijn kerkelijke loopbaan als monnik in het St.-Maximinusklooster te Trier. Daar sloot hij vriendschap met een andere monnik, Wolfgang. Deze relatie zou later een grote zegen blijken.

Nadat Wolfgang in 972 bisschop van Regensburg was geworden, benoemde hij Ramwold drie jaar later tot abt van het St.-Emmeramklooster in zijn stad. Ramwold was op dat moment al ruim over de zeventig.

Op het moment van zijn aantrede heerste er nog al wat onmin temidden van de Regensburger geestelijkheid, en niet in het minst in het klooster zelf. Ramwold was een voorbeeldig abt, die zelf deed waartoe hij anderen opriep. Hij had bijzondere zorg voor arme, zieke en kwetsbare mensen, ook onder zijn monniken. Daarnaast had hij veel aandacht voor de vorming van de jonge monniken, zowel wetenschappelijk als religieus. Hij mocht nog tijdens zijn leven het genoegen smaken dat velen van de door hem opgeleide monniken elders tot belangrijke kerkelijke functies werden geroepen.

Toen zijn beschermheer en vriend, bisschop Wolfgang, stierf († 994; feest 31 oktober), probeerde diens opvolger hem weg te krijgen. Deze ging daarvoor zelfs naar de keizer; dat was toen Otto III. Maar die was zo onder de indruk van de grijze Ramwold, dat het precies anders uitpakte als de nieuwe bisschop had gewenst.

Op zijn oude dag schijnt Ramwold tenslotte blind geworden te zijn. Maar er is een verhaal waarin wordt verteld hoe hij eens in aanbidding voor een kruis zat, en hoe de gestalte van Jezus zich van het kruis vooroverboog met een brandende kaars, waarmee hij Ramwold van zijn blindheid genas.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij oogkwalen. Daaraan herinnert nog de Ramwoldkapel even buiten Regensburg. Een boer, Jan Wolfseher geheten, had in het jaar 1887 bij het werk op het land lelijk oogletsel opgelopen. Hij beloofde de zalige Ramwold plechtig een gedachteniskapelletje, wanneer hij van zijn kwaal zou worden genezen. Dat gebeurde, en hij hield woord. De kapel staat er tot op de dag vandaag.


Bronnen
[111; 116p:299-303; Dries van den Akker s.j./2010.09.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen