× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1900  Rémy Isoré, Modest Andlauer en 55 anderen

Info afb.

Rémy (ook Rémi) Isoré sj, China; martelaar van de Boxeropstand met Modest Andlauer & 55 anderen; † 1900.

Feest 4 februari (met alle jezuïeten missionarismartelaren) & 17 & † 19 juni.

Rémy Isoré werd op 22 januari 1852 geboren in een onderwijzersgezin te Bambecque (Bambeke), een plaatsje in Frans-Vlaanderen. Nadat ze verhuisd waren naar Terdegem, was het de plaatselijke pastoor die er bij Rémy's ouders op aandrong dat de jongen naar het gymnasium van Hazebrouck moest, omdat er waarschijnlijk een goede priester in hem school. Hij studeerde voor priester op het groot-seminarie te Cambrai (Kamerijk). Vlak voor zij priesterwijding trad hij in bij de jezuïeten. Op 25-jarige leeftijd begon hij aan zijn noviciaat te St-Acheul bij Amiens.
Toen in 1880 de jezuïeten uit Frankrijk werden verbannen, kwam hij naar Gemert in Noord-Brabant; daarna bracht hij enige tijd door op het Engelse eiland Jersey. Nog tijdens zijn studies werd hij in 1881 naar China gezonden; daar ontving hij de priesterwijding op 31 juli 1886, de feestdag van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. Negen jaar lang werkte hij in de stad Weihsien, in het Ce-li-district van Tientsin. In 1897 werd hij pastoor. Toen brak de Bokseropstand uit.
Omdat hij onder de voortdurende dreiging lange tijd op de toppen van zijn zenuwen had moeten werken, besloot hij naar de hoofdvestiging van de jezuïeten in Changkiachwang te gaan om er wat uit te rusten. Op 17 juni bereikte hem daar het bericht dat de Boksers in 'zijn' Weihsin huishielden. Hij wilde in zo'n kritieke toestand zijn gelovigen niet alleen laten en de volgende dag al vertrok hij terug naar zijn missie. Die middag bereikte hij de missiepost van zijn medebroeder Modest Andlauer te Wu-yi. Toen de Boksers hoorden dat er buitenlandse missionarissen in het dorp zaten, trokken ze erop af.

Pater Andlauer was op 22 mei 1847 te Rosheim in de Elzas geboren. Hij was zijn jezuïetenopleiding te St-Acheul begonnen in 1872. Vier jaar later had hij nog in Frankrijk de priesterwijding ontvangen. Hij arriveerde in 1882 in China. Daar vestigde hij de aandacht op zich door zijn eenvoud; hij was een man van gebed.
Dat kwam goed van pas, nu ze bedreigd werden door de Bokseropstand. Want in de gegeven omstandigheden bleef er voor de beide paters weinig anders over. Zij trokken zich met zijn tweeën terug in de kapel, barricadeerden de deur van binnenuit en wachtten de dingen af die zouden gaan komen.
De volgende ochtend klonk er gebonk van zwaarden op de deur. Met geweld braken de opstandelingen de deur open en doorboorden de beide paters waar ze maar konden. De dag daarna werden hun hoofden aan de stadspoort ten toon gesteld, als afschrikwekkend teken wat er met mensen gebeurde die zich bij de christenen wilden aansluiten.
Beide paters werden op 17 april 1955 door paus Pius XII († 1958) zalig verklaard, tezamen met hun medebroeders Léon-Ignace Mangin († 1900; feest 4 februari) en Paul Denn († 1900; feest 4 februari) en nog 52 Chinese leken, allen slachtoffer van de Bokseropstand.


Bronnen
[Bvl.1985p:126-127; Lin.1999; Tyl.1984; Dries van den Akker s.j./2008.01.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen