× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 650  Adelgondis van Drongen

Info afb.

Adelgondis (ook Aldegundis) van Drongen osb, bij Gent in Vlaanderen, België; kloosterlinge; † ca 650.

Feest 26 januari (voorheen) & 20 juni.

In oude boeken staat van haar geschreven: "Zij was een dochter van de heilige Basinus († 7e eeuw; feest 14 juli), koning en martelaar. Zij leefde in de tijd dat de heilige bisschop Amandus preekte in de streek rond Gent. Zij ligt met haar vader begraven in haar klooster, dat tegenwoordig een premonstratenzer klooster is."

Inmiddels is het sinds 1837 in bezit van de jezuïeten respectievelijk als opleidings- en retraitehuis.

Haar legendarische verhaal is verbonden met dat van haarvader, koning Basinus.

Basinus van Drongen, België; koning & martelaar; † 7e eeuw.
Feest 14 juli.

Zijn verhaal berust op legende.

Basinus was christen, en koning van de stad Basotes. Tijdens een jachtpartij was hij een schitterend hert op het spoor gekomen. Drie dagen en drie nachten zat hij het achterna. Tegen het einde van de derde dag was het hert verdwenen in een woud ten noorden van de Leie. Overvallen door vermoeidheid en telerstelling dat hun jacht op niets was uitgelopen, besloten ze daar in het bos hun tenten op te slaan en de nacht door te brengen. Maar midden in de nacht werd de koning wakker en zag de hemel open. Er klonk een stem die vertelde dat het hert eigenlijk een engel uit de hemel was geweest, die de opdracht had gehad Basinus precies naar deze plek te lokken. Hier moest de koning namelijk drie kerken bouwen: eentje aan de Leie, ter ere van de Moeder Gods: deze zou heten ‘Hoogklooster van Sint Maria’. Een tweede ter ere van Johannes de Doper, iets verderop naar het oosten, eveneens aan de Leie. En een derde in noordelijke richting, ter ere van Sint Petrus. Basinus gehoorzaamde aan de hemelse opdracht en bouwde de kerken.

Bij de inwijding waren alle bisschoppen uit de wijde omtrek aanwezig. De olie die nodig was, vloeide van omhoog uit de hemel. Alle zieke die ermee in aanraking kwamen, genazen onmiddellijk van hun kwalen. In alle drie de kerken werden geestelijken gestationeerd om dag en nacht Gods lof te zingen.

Koning Basinus had een dochter, zijn enigst kind. Zij was blind geboren. Enige jaren na de inzegening van de kerken, besluit zij het feest van Johannes de Doper te gaan vieren in de door haar vader gestichte kerk aan de Leie. Op een wild paard waarvan iedereen dacht dat het ontembaar was, rijdt zij naar de kerk. Daar wordt zij ziende. Vervolgens begeeft zij zich naar de Sint-Pieterskerk om ook daar God te danken. Maar bij het betreden van de kerk keert de blindheid terug. Pas wanneer zij belooft zich voor altijd aan de kerk te verbinden (als recluus?), wordt zij definitief genezen. Zij houdt haar gelofte, en schenkt al haar bezittingen weg. Bij haar dood, jaren later, wordt zij door de omgeving beschouwd als een groot heilige. In vroeger tijden herdacht men haar overlijden op de 26e januari. Thans staat haar feest op 20 juni, wellicht de veronderstelde dag van haar genezing.

Haar vader zou als martelaar sterven, toen hij zijn kerken wilde verdedigen tegen heidenen die zich ervan meester wilden maken. Hij werd op een 11e juli begraven in de Sint-Pieterskerk.

Verering & Cultuur

Van de drie door Basinus gestichte kerken rest geen spoor, al wijzen religieuze boeken en archeologische opgravingen erop dat ze wel degelijk bestaan moeten hebben. De relieken van Basinus worden bewaard in de Drongens St-Gerulfuskerk. In diezelfde kerk ziet men het verhaal van Adelgondis in de ramen afgebeeld.

Zij moet niet verward worden met haar naamgenote van Maubeuge († 684; feest 30 januari).


Bronnen
[AAS»06.20; Mül.1860; Süt.1941; Johan Decavele e.a. (red.) ‘De Oudre Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis’ Drongen, Oude Abdij, 2006; Dries van den Akker s.j/200.03.03]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen