× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 775  Rombout van Mechelen

Info afb.

Rombout (ook Rombaud, Rombaut, Rumold of Rumoldus) van Mechelen, BelgiŽ; kluizenaar & martelaar; Ü 775.

Feest 24 juni & 1 (bisdom Mechelen-Brussel) & 3 juli (in Ierland).

De persoon van Rombout is ongetwijfeld historisch, maar alles wat wij over hem weten berust op legende. Deze werd rond het jaar 1100 door de monnik Thierry (ook Diederik of Theodorik) van St.-Truiden op schrift gesteld. Omdat hij veel meer de bedoeling had zijn lezers te stichten met wonderlijke verhalen, is zijn verhaal historisch gesproken volkomen onbetrouwbaar; veeleer is het een spiegel van de vraag hoe men destijds iemand als een heilige beschouwde.

Legende
Hij zou een Ierse of Schotse prins zijn geweest. Zijn vader was koning David en zijn moeder koningin Cecilia van SiciliŽ. Het vorstenpaar was tot op gevorderde leeftijd kinderloos gebleven. Toen ze een kind ontvingen, beschouwden zij dat als een godsgeschenk en beloofden het aan de dienst van God toe te wijden. Eenmaal volwassen volgde Rombout bisschop Gualafer van Dublin op. Daarop maakte Rombout een pelgrimstocht naar Rome.

Dat gebeurde indertijd wel vaker. In onze streken hoeven we bijvoorbeeld maar naar Willibrordus en Bonifatius te kijken.

Hij vroeg de paus van zijn bisschopsfunctie ontheven te worden. Op de terugweg naar huis bleef hij in Vlaanderen steken. Wilde hij ver van zijn vaderland in den vreemde het leven van een kluizenaar leiden, zoals zovelen van zijn landgenoten?

Was hij misschien zo'n Ierse zwerfmonnik? Hoe dan ook, in Vlaanderen raakte hij in contact met graaf Ado en diens vrouw, gravin Elisa. Zij zaten met hetzelfde probleem als Rombouts ouders destijds: zij konden geen kinderen krijgen. Rombout voorspelde hun een zoon, die inderdaad enige tijd later werd geboren: Libertus. Deze viel echter in het water en verdronk. Maar de te hulp geroepen Rombout bracht het kind weer tot leven. Uit dankbaarheid schonk het grafelijk paar hem een flink landgoed, waar hij een kloostervestiging begon. Al gauw sloten volgelingen zich bij hem aan, onder wie Libertus.

Toen hij eens zijn collega-kluizenaar Sint Gommarus van Lier (Ü ca 770; feest 12 oktober) ontmoette, was hun gesprek zo geanimeerd dat hun in de grond gestoken staven wortel schoten en uitgroeiden tot complete eikenbomen.† Op 24 juni 775 werd Rombout de schedel ingeslagen door twee onverlaten, naar men zegt, omdat de heilige hun terecht overspel had verweten. Ze wierpen zijn lijk in het water. Het gaf een wonderbaar schijnsel af, zodat vissers het al snel in het riet aantroffen en borgen.

Ook Libertus zou op gewelddadige manier aan zijn eind komen. In 783 werd hij te Sint Truiden aan het altaar door de Noormannen om het leven gebracht.

Verering & Cultuur
Op de plaats waar Rombout aan zijn eind gekomen was, verrees een kerk tot zijn nagedachtenis. De wereldberoemde toren is een wonder van gotische bouwkunst en wereldberoemd.

Patronaten
Rombout is patroon van stad en aartsbisdom Mechelen-Brussel; van varensgezellen en vissers (op grond van het feit dat zij het waren die zijn lijk borgen?); van handelslieden en van boerengilden en melkfabrieken (in Helmond), en van boeren die zijn tussenkomst vragen voor een goede oogst.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen besmettelijke ziekten en koorts.


Bronnen
[Bvl.1987p:118-119; D'A.1985p:150; Lin.1999; Nwm.z.j.jr0775; Rld.1963; RR2.1640Ľ07.01TS….1994p; 114; Dries van den Akker s.j./2010.09.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen