× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 211  Serenus en Theodorus van AlexandriŽ e.a.

Info afb.

Serenus van AlexandriŽ, Egypte; twee martelaren met Theodorus e.a. Ü 211.

Feest 7 (PotamiŽna: orthodoxe kerken &) 28 juni.

Hij maakte deel uit van een grote groep christenen, die tot de marteldood werd veroordeeld. Zij heetten: Serenus, Theodorus, Pastafus, Tytirus, Dionysia, Parsimus (of Passimus), Fesicus, Dista, Ambenius, Ariusus, Dioscorus, Orion, Turbanus, Capitulinus, nog een Orion, Simerus, Plutarchus, Hirenaeus, Heraclius (of Heraclides), Heron, Potaminus, Marcellus, Fabianus, Felix, Arion, Capitolinus, Nisias, Elafas, Basilides, Leonides, Panosus, Pece, Sidistus, Pambonus, Oriosus, Panuberus, Tilinus, Nonnica, Sinidus, Memmius, Julius, nog een Leonides, nog een Plutarchus, nog een Serenus, PotamiŽna, Marcella en tenslotte RaÔs (ook RhaÔs of Herais).

Het was in die tijd dat er een christenvervolging woedde op bevel van keizer Severus (193-211). De stadhouder van AlexandriŽ, Aquilea, bleek een stipt uitvoerder van Severus' wetten. Zo kwam deze grote groep voor Aquilea te staan en hij veroordeelde allen zonder mankeren ter dood.
Een gedeelte van hen was geloofsleerling bij de beroemde Origenes (Ü ca 252/54), die in die dagen te AlexandriŽ een katechetenschool had. Destijds bestond christelijk onderricht erin dat de leerling eerst enkele christelijke deugden in praktijk moest brengen, m.n. bidden, vasten en aalmoezen geven. Als ze dat eenmaal een plaats hadden gegeven in hun leven, werd hun de achterliggende 'filosofie' bijgebracht: de christelijke visie op het leven en de inwendige kennis van het geloof.

Origenes stond zijn leerlingen bij in hun laatste ogenblikken en spoorde hen aan trouw te blijven. Hij zocht Plutarchus in de gevangenis op [Plutarchus' broer Heraclus (of Heraclas; Ü 248; feest 14 juli) zou de volgende bisschop van AlexandriŽ worden] en begeleidde hem zelfs tot aan de plaats waar hij gedood werd. Serenus werd veroordeeld tot de vuurdood. Heraclides, nog maar geloofsleerling en niet eens gedoopt, en Hieron, wel pas gedoopt, werden onthoofd. De andere Serenus moest een hele serie folteringen ondergaan en werd tenslotte ook onthoofd.

Rhais was ook een leerlinge van Origenes; Origenes had haar gevraagd naast hem de nieuwe vrouwelijke geloofsleerlingen les te geven. En dat, terwijl ze zelf nog geloofsleerlinge was en dus niet gedoopt. Zij ontving haar doopsel in het vuur, waarin ze levend werd verbrand.

Bijzonder inspirerend was het voorbeeld van een andere geloofsleerlinge, PotamiŽna. Ook zij was een leerling van de grote Origenes. Haar moeder, Marcella, had haar aan zijn zorgen toevertrouwd. Het was een knap meisje om te zien, maar ze was helaas slavin.

Het was binnen het Romeinse Recht namelijk aan een heer toegestaan sexuele betrekkingen te hebben met vrouwen die lager op de maatschappelijke ladder stonden, zonder dat het tot een of andere verplichting of verbintenis hoefde te leiden. Voor christenen die volgens de bijbelse Tien Geboden leefden, waarin o.a. stond dat je geen echtbreuk mocht plegen, was dat afschuwelijk en schandalig.

De meester bij wie zij in dienst was, werd hopeloos verliefd op haar en deed haar allerhande schandelijke voorstellen. Maar het meisje bleef standvastig weigeren, en liet zich noch door list, noch door mooie beloftes, noch door bedreigingen van haar stuk brengen en tot zonde verleiden. Uit pure wraakzucht leverde haar meester haar over aan de rechter. Die ondernam op zijn beurt een aantal pogingen om haar tot zonde te brengen. Toen ook die zonder resultaat bleven, veroordeelde hij haar ter dood. Nu werd zij in gesmolten pek ondergedompeld, te beginnen bij haar voeten en zo stukje bij beetje dieper, totdat het kokende spul tot aan haar kin stond: toen gaf zij de geest.

Haar moeder Marcella werd bij diezelfde gelegenheid levend verbrand.


Bronnen
[Bri.1953;MŁl.1860; Dries van den Akker s.j./2004.01.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen