× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw  Goazec van Ierland

Info afb.

Goazec (ook Coasactus, Goasactus, Goazac, Goazactus, Goazou, Goezec, Gouézec, Guasoc, Gwazeg, Oazou, Towedoc, Voazec, Voezec, Wedoc of Woazec) van Ierland; bisschop; † 5e eeuw.

Feest 28 & 29 juni.

De naam van deze heilige is terug te vinden in een aantal Bretonse plaatsnamen die alle te vinden zijn in het uiterst westelijke arrondissement Finistère:

1 Gouézec (gem. Pleyben);
2 Saint-Goazec (gem. Châteuaneuf-du-Faou);
3 Kergvoazec (= 'Goazecdorp': Saint-Goazec, gem. Châteuaneuf-du-Faou);
4 Lanvoezec (= 'Goazecklooster', Pouldergat, gem. Douarnenez);
5 Trégoazec (= 'Goazecplek': Saint-Goazec, gem. Châteuaneuf-du-Faou).

De Bretonse bronnen zeggen steeds dat het hier waarschijnlijk gaat om een gezel van Sint Patrick, zonder nadere bijzonderheden te noemen. Lobineau geeft geen feestdag; Priziac geeft 28 juni, en het Dictionnaire des Saints Bretons: 29 juni. Omdat het Dictionnaire zoveel fouten bevat, ben ik geneigd Priziac te volgen.

Waarschijnlijk is hij dezelfde als de heilige die in Ierland Guasacht genoemd wordt. Daar staat zijn feest echter op 24 januari.


Guasacht van Granard, graafschap Longford, Ierland; bisschop; † 5e eeuw; feest 24 januari.
Hij was een zoon van Miluic, ook wel Miliuc of Maelchu genaamd, de druïde aan wie Sint Patrick op zestienjarige leeftijd als slaaf was verkocht en bij wie hij zes jaar had doorgebracht, alvorens hij had weten te ontsnappen.
Na zijn ontsnapping had Sint Patrick rondgezworven door Gallië; daarbij had hij ook de kloosters van Tours en Lérins aangedaan. In 431 was hij naar zijn geboorteland Ierland teruggekeerd 'met de heerlijke bedoeling' om het tot Christus te brengen. Zo ging hij ook langs bij zijn voormalige meester Miluic. Maar deze wilde er niets van weten: omgaan met eem voormalige slaaf was een schande in de opvatting van de heidense Ieren. De druïde sloot zichzelf op in zijn huis en stak het in brand...
Met Miluic's nakomelingen had Sint Patrick meer succes. Naast de zoon Guasacht is er sprake van drie dochters. Twee van hen heette Emer; hen legde hij de maagdensluier op en plaatste hen in een vrouwenklooster, volgens zeggen het eerste in Ierland († 5e eeuw; feest 11 december). Naast de beide Emers is er nog sprake van Bronach. Van haar worden twee zonen met name genoemd: Colman Muilinn (= 'Colman van de Molen': † 5e eeuw; feest 1 januari); waarschijnlijk leidde hij het leven van een kluizenaar? Daarnaast Caylan (beter bekend als Mochaoi: † ca 495; feest 26 en/of 23? juni), stichter van het klooster Nendrum; hij was nog maar een klein jongetje, toen Sint Patrick hem een bijzondere zegen had gegeven en voorbestemd voor een kerkelijke functie.
Guasacht kreeg dus van Sint Patrick zijn christelijke vorming. Tenslotte was het ook de grote Apostel van Ierland die hem tot bisschop wijdde van Granard.

[D'A.1985p:15; Rge.1942; Rge.1989; Wfe.z.j.; Dries van den Akker s.j./2006.07.11]
Bronnen
[DSB.1979p:158;Lo1.1838p:LIII;Pzc.2002p:228-229]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen