× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 533  Thierry van St-Thierry

Info afb.

Thierry (ook Theoderich, Theodoric of Theodoricus) van St-Thierry (ook van Mont d'Hor, van Mont d'Ór of van Reims) osb, Reims/Mont d'Or, Frankrijk; abt & wonderdoener; † 533.

Feest 1 juli.

Hij werd geboren in het Franse plaatsje Aumenancourt, in het departement van de Marne en was een zoon van sinjeur Marcard, die bekend stond als struikrover... Hij voorzag in zijn levensonderhoud door rijke reisgezelschappen onderweg te beroven. Op de dag van zijn huwelijk besefte Thierry dat hij liever zijn leven aan God wilde wijden. Nu probeerde hij zijn vrouw zo ver te krijgen om ook een klooster in te gaan, maar ze weigerde en verontwaardigd ging ze bij Remigius, de beroemde bisschop van Reims, verhaal halen. Deze oordeelde dat het huwelijk in feite niet was voltrokken, omdat er nog geen seksuele omgang had plaatsgevonden. Hij zond de vrouw terug naar haar ouders en nam Thierry op in de kring van zijn geestelijken.

Later zond hij hem erop uit om op de Mont d'Or (= Guldenberg) nabij Reims een nieuwe kloostervestiging te beginnen. Thierry zelf werd de eerste abt. De mooiste dag van zijn leven brak voor hem aan, toen zijn vader, sinjeur Marcard, aan de poort kwam aankloppen met het verzoek aan het kloosterleven te mogen beginnen. Het schijnt dat hij uiteindelijk een zeer voorbeeldige monnik is geworden.

Van Thierry worden een aantal wonderen verteld. Zo werd hij erbij gehaald, toen de opvolger van koning Clovis, diens zoon Thierry, een aangetast oog had. Het was zo erg dat zijn lijfartsen eigenlijk al besloten hadden het oog helemaal te verwijderen. Maar de koning riep dat hij niet half blind wilde worden, want "als ik de helft van mijn gezicht verlies, verlies ik zeker de helft van mijn gezag over mijn troepen!" Thierry van de Mont d'Or werd erbij gehaald, raakte eenvoudig het oog even aan, en het was weer als vanouds. Niets meer aan te zien. Zo schijnt het eervolle gebruik ontstaan te zijn dat een nieuwe koning van Franrijk op de vooravond van zijn inwijding in de kathedraal van Reims, uit dankbaarheid de maaltijd ging gebruiken bij de monniken van St-Thierry.

Immers na de dood van de heilige abt werd het klooster naar hem genoemd: St-Thierry. Het heeft bestaan tot vlak voor de Franse Revolutie, 1776. Eén van de beroemdste monniken die er vandaan kwam, is de theoloog en mysticus Guillaume de St-Thierry.


Bronnen
[101; 101a; 102; 103; 104; 105; 106; 107][000» bk» ] Dries van den Akker s.j./2007.04.13]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen