× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 975  Edgar de Vredelievende

Info afb.

Edgar (ook Adalger) de Vredelievende (ook van Engeland), Glastonbury, Engeland; vorst en weldoener; † 975.
Feest 24 mei & 8 juli.

De heiligheid van koning Edgar moet niet afgemeten worden aan onze moderne maatstaven. In zijn jonge jaren probeerde hij twee nonnen te verleiden. Bij een van haar had hij een kind, dat later de heilige Edith zou worden, abdis van Wilton († 984; feest 16 september). Ook haar moeder staat te boek als heilige: Wulfrida, ook wel Wilfrida en Wulftrudis genoemd († ca 1000; feest 9 september).
Hij was een zoon van koning Edmund van Essex en een jongere broer van Edwy.

Edgars betekenis ligt vooral in de zorg voor het welzijn van kerk en geestelijk leven in het gebied waarover hij regeerde. Toen in 958 tijdens een opstand van zijn onderdanen de jonge koning Edwy en zijn vrouw het leven lieten, besteeg hij de troon. Op dat moment moet hij vijftien of zestien jaar oud geweest zijn. Hij haalde Dunstan († 988; feest 19 mei) naar Engeland terug en maakte hem tot zijn persoonlijk adviseur. In feite was Dunstan zijn kanselier of minister-president. Dunstan was indertijd verbannen, omdat hij koning Edwy op zijn morele fouten had gewezen. Welnu, hij bleek niet veranderd. Hij liet Edgar zeven jaar lang streng boete doen voor zijn ernstige jeugdzonden, alvorens hij hem de absolutie gaf en hem in 973 officieel tot koning liet kronen.
Intussen benoemde Edgar hem tot bisschop van Worcester. Met tranen in de ogen - aldus Dunstan's levensbeschrijver - wees de koning hem op de belabberde toestand waarin het kerkelijk leven zich bevond. Dunstan stelde hem niet teleur. Op zijn beurt ondersteunde Edgar de bisschop in het stichten van kloosters, kerken en scholen.
Toch blijft zijn heiligheid omstreden. De heilige koning Knud van Denemarken († 1086; feest 19 januari) had geen goed woord voor hem over. Anderzijds is Edgar de geschiedenis ingegaan als De Vredelievende: in die tijd een opmerkelijke eigenschap voor een koning. Hij zou de uitvinder zijn van het weekend: hij schreef in zijn land rust voor van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen.
Edgar is twee keer getrouwd geweest. Eerst met Ethelfled, dochter van Ordmaer. De zoon die uit dat huwelijk werd geboren, zou later bekend worden als Edward de Martelaar († 979; feest 18 maart). Na de dood van zijn eerste vrouw trouwde hij met Elftryth (Alfrida); dat moet rond 965 geweest zijn. Zij overleefde hem ruimschoots.

& VB$Toen zeventig jaar na zijn dood zijn lichaam in een schrijn werd geplaatst, bleek het nog geheel gaaf; ook dat werd indertijd als een teken van heiligheid opgevat. Er stroomde zelfs bloed uit, toen er bij het openen een ongelukje gebeurde.

Op een miniatuur in de genade- en oprichtingsbrief van klooster New Minster in Winchester uit 966 vinden we hem afgebeeld, in gebedshouding (armen gespreid) staande tussen Maria (links) en Petrus met sleutels (rechts). Hij biedt Christus, tronend in een mandala die wordt gedragen door vier zwevende engelen, een oorkonde aan, waarin staat dat Edgar het klooster sticht, met de bepaling dat hij de geschonken gelden en goederen mag terugvorderen, wanneer het klooster er misbruik van zou maken.$VE$

Patronaten
Hij staat te boek als patroonheilige voor weduwnaars.


Bronnen
[AAS»05.24:praetermissi; Frm.1996; Kib.1990; Nwm.z.j./jr:0975; S& S.1989p:133; Vce; 122; Woo.1989p:29; Dries van den Akker s.j./2015.08.03]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen