× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Nabor van Milaan met Felix

Info afb.

Nabor van Milaan (ook van Lodi), Italië; martelaar met Felix; † ca 303.

Feest 12 juli.

Het schijnt historisch vast te staan dat zij onder de keizers Maximianus en Diocletianus (284-305) de marteldood stierven in het Italiaanse plaatsje Lodi, even ten zuidoosten van Milaan. Hun martelaarsverhaal stamt van halverwege de vijfde eeuw; het is dus anderhalve eeuw na hun dood opgetekend. Het vertoont al legendarische trekken.

Zij waren twee soldaten in het Romeinse leger. Volgens zeggen stamden beiden uit Noord-Afrika. Ze weigerden dienst en maakten bekend dat zij christen waren. Daarop werden zij zonder eten of drinken in de gevangenis geworpen. Dat duurde zo meerdere dagen. Maar honger, stank en ongemak waren niet in staat hen van hun geloof af te brengen. Nu gaf de keizer bevel hen met stokken af te ranselen. Vervolgens liet hij Nabor voor de ogen van Felix op de pijnbank leggen en uit elkaar trekken. Maar zelfs dat bracht beide mannen niet van hun stuk. De keizer veroordeelde hen tot de brandstapel. Het vuur deerde hen niet en liet zelfs geen schroeiplek op hen achter. In zijn machteloze woede liet de keizer hen weer naar de gevangenis terugbrengen. Toen zij na enige dagen nog niet van mening veranderd waren en trouw vasthielden aan hun geloof in Christus, liet hij hen onthoofden.

Verering & Cultuur

Ze zouden te Lodi zijn begraven door de goede zorgen van heilige vrouw die Sabina heette. Het was bisschop Maternus van Milaan († ca 328; feest 18 juli) die hun gebeente opgroef en naar Milaan overbracht waar hij ter ere van beide martelaren een kerk bouwde.  Tot op dat moment waren zij met Sint Victor († 304; feest 6 mei) de enige heilige martelaren die verering genoten in Milaan. Maar in het jaar 386 vond bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) de vergeten relieken van de heilige martelaren Gervasius en Protasius († 1e eeuw; feest 19 juni). Zo’n tien jaar later gebeurde hetzelfde met de relieken van Nazarius en Celsus († 68; feest 28 juli). Dat bracht in de stad een geweldige opleving te weeg in de martelaarsverering.

Halverwege de 8e eeuw bracht bisschop Chrodegang van Metz  relieken van Nabor en Felix mee naar zijn bisschopsstad. Daar verbasterde de naam van Sint Nabor tot  Sint Avold. Zijn kerk werd een beroemd Mariabedevaartsoord. Er kwamen ook Nabor- en Felixrelieken terecht in de Dom van Keulen, waar zij als medepatroons werd vereerd.

Hun voorspraak wordt ingeroepen bij oorpijn, en voor kinderen die moeilijk leren lopen.

Zij worden afgebeeld als soldaten in wapenrusting; soms met een vaandel. Op vroegchristelijke afbeeldingen staan ze meestal als martelaars in toga, later als Romeinse legioensoldaten al of niet met pantser of maliënkolder. In hun handen houden zij een zwaard, palmtak of opgeslagen boek. Op middeleeuwse voorstellingen zijn zij te zien als ridders met een schild.


Bronnen
[Bei.1983; Lin.1999; MeA.1958p:151(499a); RR2.1640»07.12; Rth1993p::102; S&S.1989; Dries van den Akker s.j./2008.09.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen