× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 984  Theodorus Warlag met Johannes

Info afb.

Theodorus Warlag, Kiëv, Oekraïne; martelaar met zijn zoon Johannes; † 984.

Feest 12 juli.

Theodorus was een bojaar (= een grootgrondbezitter in het oude Rusland); hij was al christen, terwijl grootvorst Vladimir († 1015; feest 15 juli) nog de heidense gebruiken was toegedaan. Vladimir had juist op het slagveld een klinkende overwinning behaald. Nu wilde de vorst zijn gelofte nakomen die hij aan de stamgod had gedaan: er moest een mensenoffer gebracht worden. Het lot viel op Theodorus' zoon Johannes. Maar Theodorus weigerde pertinent, met een beroep op zijn christelijke geloofsovertuiging, zijn zoon daarvoor ter beschikking te stellen. Dit kwam hem op de woede van het aanwezige volk te staan. Vader en zoon stierven ter plaatse de marteldood, en werden zo de eerste martelaren van de Russische kerk.

Verering & Cultuur
Later zou Vladimir - vooral door toedoen van zijn oma, grootvorstin Olga de Wijze († 969; feest 11 juli) - tot het christendom overgaan en op de plaats waar Theodorus en Johannes gestorven waren, een kerk oprichten. Hun relieken worden bewaard in de grotten van Sint Antonius.

De voorspraak van beide martelaren wordt met name ingeroepen door vrouwen die onvruchtbaar zijn of een miskraam hebben gehad.


Bronnen
[Adr.19--/7p:73; Lin.1999; Vmc.1986/3p:53; Dries van den Akker s.j./2005.08.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen