× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1536  Erasmus van Rotterdam

Info afb.

Erasmus van Rotterdam (ook Roteródamus), Basel, Zwitserland; humanist; † 1536.

Sterfdag 12 juli.

Erasmus werd in 1466 of 69 als zoon van een priester geboren. Hij had veel kritiek op uitwassen en verwording van het geestelijk leven in de kerk van zijn dagen. In 1508 had hij paus Julius II als een generaal aan het hoofd van een leger de stad Bologna zien binnenrijden. Hij was geschokt en schreef er een boekje over 'Querela Pacis' ('De klacht van de Vrede'). Hij behoort tot de Humanisten. In zijn geval hield dat in, dat hij droomde van een nieuwe kerk, niet gebaseerd op volks oproer, maar op vredelievendheid, schone kunsten en literatuur. Beroemd is zijn boekje 'Moriae Encomion' ('Lof der Zotheid'): zoals de titel verraadt opgedragen aan zijn Britse vriend en geestverwant Thomas More († 1535; feest 22 juni). Daarin wordt de Zotheid als persoon opgevoerd, die aantoont dat alle mensen, en vooral de gelovigen en de geestelijkheid, in dienst van de zotheid staan: kijk maar naar hoe ze zich gedragen! Aan het eind pleit Erasmus ervoor de dwaasheid van Christus te volgen. In zijn pennenstrijd met Luther over 'De Vrije Wil' verzucht hij: "Ik verdraag deze kerk totdat ik een betere zie en zij wordt geacht met mij hetzelfde te doen."

Erasmus stierf op 12 juli 1536. Hoewel hij in de troebelen van de reformatietijd trouw bleef aan de kerk, was hij vaak zo cynisch dat er van verering of een heiligverklaring nooit sprake is geweest.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2000.08.09]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen