× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1904  Theotimus en Fredericus Verhaegen e.a.

Info afb.

Theotimus (gedoopt Jozef) Verhaeghen ofm, & Cha-tse-ti, China; missiebisschop en martelaar met zijn broer Fredericus (gedoopt Emmanuel) Verhaeghen ofm, Florentius (gedoopt Joris) Robberecht ofm & nog vier anderen; † 1904.

Feest 19 juli.

De gebroeders Verhaeghen waren afkomstig uit Mechelen. Jozef werd er geboren op 19 januari 1867 en Emmanuel op 10 mei 1872. Bij zijn intrede bij de franciscanen kreeg Jozef de kloosternaam: Theotimus, en Emmanuel: Fredericus.
Naar het schijnt droomde Jozef er als achtjarig jongetje al van om later naar China te gaan als missionaris. Op school sloeg hij in de atlas de kaart van China op en nam zich voor de zielen te redden van de mensen in dat onmetelijke gebied. Na zijn middelbare school besloot hij naar het missieseminarie van Scheutveld, Anderlecht, te gaan. Maar plots voelde hij zich geroepen tot de franciscanen. Hij trad er in op 5 oktober 1887. Hij werd priester gewijd op 22 maart 1890 en werd benoemd tot professor van de eigen opleiding. Hij moest tot 1894 wachten, vooraleer hij toestemming kreeg om als missionaris naar China te gaan. Naar het schijnt, zou hij er toen al van gedroomd hebben - geheel in overeenstemming met de geest en de vroomheid van die tijd - om ter ere van God en de Heilige Kerk te sterven als martelaar.

Afscheid
Aan het eind van zijn afscheidsmis besteeg Theotimus’ oude vader de trappen van het altaar met de bedoeling de voeten te kussen van zijn zoon. Uitdrukking van wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen (10,15): ‘Hoe zullen zij Christus verkondigen, als zij niet eerst zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die de Blijde Boodschap brengen... Maar op hetzelfde moment wierp Theotimus zich voor zijn vader op de knieën en vroeg hem zijn zegen. Het maakte grote indruk op de aanwezigen. Vervolgens toog Theotimus naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker om ook haar zegen af te smeken.

China
In korte tijd krijgt hij de Chinese taal onder de knie. Op 27 april 1900 wordt hij tot titulair bisschop benoemd van Syene (= het huidige Assuan, Egypte, soms aangeduid met Siena wat verwarring opleverde met de gelijknamige Italiaanse stad) en op 11 november van datzelfde jaar tot uitvoerend bisschop. Zijn verzorgingsgebied lag in het zuidwesten van China, de regio van Hou-Pé of Hubei. Hij was een groot bevorderaar van het onderwijs aan plattelandskinderen; hij stichtte schooltjes, een college, weeshuizen en catechistenopleidingen. Hij wist getalenteerde missionarissen aan te trekken. Onder hen zijn landgenoot Florentius Robberecht. Deze was een jaargenoot van zijn broer Fredericus. Ook hij was eerst professor aan de opleiding in Lokeren alvorens hij in 1899 toestemming kreeg om als missionaris naar China te gaan. Hij schrijft in een brief aan zijn moeder van 12 mei 1904 dat ze binnen korte tijd dertien nieuwe missieposten hebben opgezet. Tegelijkertijd vermeldt hij de komst van Theotimus’ broer, Fredericus Verhaeghen.

Marteldood
In de vroege zomer van 1904 neemt bisschop Theotimus beiden mee op een visitatiereis, plus nog vier andere medehelpers. Hij slaat de waarschuwingen in de wind van zijn gelovigen dat het te gevaarlijk is en dat er allerlei gewapende, anti-Europese groeperingen het gebied onveilig maken, wier idealen verwant zijn aan die van de Bokseropstand.
Pater Robberecht wordt vooruit gestuurd naar Cha-tse-ti om kwartier te maken. Prompt valt hij in handen van zo’n agressieve bende. Ze hangen hem aan zijn priestergewaad op en takelen hem toe. Als bisschop Theotimus hiervan hoort snelt hij daarheen om tussenbeide te komen. Hij wordt opgewacht door de bende en met messen en knuppels om het leven gebracht. Tezamen met zijn broer. Tenslotte brengt men de gehavende pater Robberecht daarheen waar hij hetzelfde lot ondergaat. Hun lijken worden aanvankelijk in een droog gevallen beek gegooid. Volgens zeggen zou dit gebeurd zijn op 8 juli 1904 (en dus niet de 19e juli, zoals de traditie aangeeft?)
Aanvankelijk beweerde de plaatselijke Chinese overheid dat de zeven doden slachtoffer waren geworden van onenigheid tussen katholieken en protestanten. Maar later kocht de mandarijn de schuld af door de oprichting van een ziekenhuisje te bekostigen.

Verering & Cultuur
Het proces tot hun zaligverklaring is sinds lang op gang gebracht. Maar het wordt o.a vertraagd door de vraag of Theotimus niet te zeer het martelaarschap heeft gezocht of zelfs uitgelokt. Hij sloeg immers de waarschuwingen van zijn gelovigen in de wind.

Hun geboortehuis van de Verhaeghens staat op de hoek van wat thans de Gebroeders Verhaeghenstraat heet. Hier vinden we een gedenksteen met volgende tekst:

Tot stichting en bewondering van onze bevolking
In dit huis werden geboren Z.H. Theotimus Verhaeghen, bisschop van Siena en zijn broeder Ede. Pter. Fredericus Verhaeghen, beide Minderbroeders, als martelaars gestorven in zuid-west Hou-Pé (China) den 19 juli 1904.

In Mechelen vinden we het standbeeld van beide broers terug aan de noordzijde van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Het werd vervaardigd door Henrik Vanhasbroeck in 1938.


Bronnen
 [Kho.1992p:59; Die Katholischen Missionen, 1905; Website: Mechelen Mapt ‘Gebroeders Verhaeghen’ Dries van den Akker s.j./2018.07.19]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen