× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† -8e eeuw vr Christus  Elia Profeet

Info afb.

Elia (ook Elias of Eliaz) Profeet; Palestina; 8e eeuw vr Christus.

Feest 12 (oosterse kerk: Elia opgenomen in het paradijs) & 13 januari & 20 juni (overbrenging relieken naar kerk van de HH. Apostelen te Constantinopel, tezamen met die van de HH. apostelen Lukas [18 oktober], Andreas [30 november] en Thomas [3 juli], van de H. profeet Elisa [14 juni] en van de H. martelaar Lazarus [29 juli][107;141] & 4 & 20 juli.

Elia was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen (1 Koningen 17 - 2 Koningen 2). Naar het schijnt heeft hij zelf geen enkele tekst op papier gezet; dit in tegenstelling tot latere collega's als Jesaja, Jeremia, Ezechil, Hosea, Amos en nog anderen.

Hij was afkomstig uit het plaatsje Tisbe (of Thisbe) en wordt beschouwd als n van de grootste profeten uit de Joodse traditie. In de verhalen wordt hij geschilderd als een door God gegrepen man, die het geloof in Israls God JHWH trouw blijft tegen de heersende religieuze trend van zijn dagen in. De meeste JHWH-getrouwen waren trouwens al op last van koningin Isebel om het leven gebracht.

In een treffen met 450 priesters van de afgod Bal op de berg Karmel laat hij het aankomen op een godsoordeel. Het heeft al drie-en-half jaar niet geregend. (De droogte dient zeker ook als beeld voor het feit, dat het Land al meer dan drie jaar droogstaat wat betreft gerechtigheid en naastenliefde). De god die zich nu door de gebeden van zijn priesters laat vermurwen en regen zendt, zal de ware zijn. JHWH wint. En Elia doodt eigenhandig alle 450 priesters, waarmee hij zich de woede en de wraakgevoelens van de koningin op de hals haalt. Hij vlucht, verbergt zich in een rotsspelonk en wordt door raven gevoed.

Prachtig is het verhaal, waarin verteld wordt, hoe God hem tegemoet treedt. Nadat allerlei vormen van natuurgeweld aan hem voorbijgegaan zijn, waarin God net is, verschijnt de Heer 'in het typische geluid dat de stilte maakt'. Zijn taak is nog lang niet afgelopen. Hij moet de harten van de mensen tot God keren.

Tenslotte wordt hij aan het eind van zijn leven voor de ogen van zijn leerling en opvolger Elisa in een vurige wagen ten hemel opgenomen.

Verering & Cultuur

In de vroomheid van het latere jodendom neemt Elia een zeer vooraanstaande plaats in. Men gelooft, dat hij terug zal komen om de komst van de Messias (de mens naar Gods hart, naar wiens komst de joden al zo lang uitzien, omdat hij van de wereld Gods Koninkrijk zal maken) voor te bereiden en aan te kondigen.

Jezus' leerlingen geloofden, dat Hij, Jezus, die beloofde Messias was. Het was Johannes de Doper die zijn komst voorbereidde en aankondigde. Consequent beschrijven zij Johannes dan ook in termen die aan de profeet Elia herinneren.

In Joodse kringen wordt tot op de dag van vandaag tijdens de viering van de Sederavond een lege stoel klaargezet voor het geval dat Elia komt.

Hij is patroon van de karmelieten (die zich naar de berg Karmel hebben genoemd); van automobilisten, luchtschepen, vliegtuigen en van alle verkeer (vanwege de vurige wagen, waarin hij ten hemel werd opgenomen). Hij wordt aangeroepen bij onweer en brandgevaar.


Bronnen
[ 117 Eliaz 07.04; 141 01.20 Elia-in-paradijs; 288 07.20; 500; Dries van den Akker s.j./1999.04.18]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen