× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1900  Léon-Ignace Magnin

Info afb.

Léon-Ignace Magnin sj, China; martelaar van de Boxeropstand met Paul Denn en 52 medegelovigen van de 1370 slachtoffers;
† 1900.

Feest 4 februari (met alle jezuïeten missionarismartelaren) en 20 juli.

Pater Leo Mangin was op 30 juli 1857 geboren in het Franse plaatsje Verny, niet ver van Metz. Hij trad op 5 november 1875 in bij de jezuïeten te St-Acheul, deed zijn gewone studies, doceerde enige tijd aan het Luiks college en werd in 1882 naar de missie van China gezonden. Daar deed hij zijn theologie en ontving op 31 juli 1886, feestdag van Ignatius, de priesterwijding, o.a. tezamen met Rémy Isoré († 1900; feestdag 19 juni).

Na verschillende functies te hebben bekleed, stond hij in 1900 aan het hoofd van de missiepost Chukiaho. Eigenlijk een gehucht van zo’n vierhonderd inwoners, maar door de onlusten rond de Bokseropstand waren honderden vluchtelingen toegestroomd; nu bedroeg het aantal inwoners meer dan drieduizend.

Vanwege de onveilige situatie had pater Mangin het dorp laten versterken. Bovendien had hij voedselreserves laten aanleggen. Als overste gebood hij pater Denn, die niet ver van hem vandaan op een eenzame post zat, zich bij hem aan te sluiten.

Pater Denn was ook een Fransman; hij was op 1 april 1847 geboren in de stad Lille. Op 6 juli 1872 was hij bij de jezuïeten ingetreden. Tot die tijd had hij gewerkt als bankemployé om zijn moeder die weduwe was, te onderhouden. Hij had altijd al missionaris wilde worden; inderdaad werd hij kort na zijn intrede naar de Chinese missie gestuurd. Op 19 december 1880 ontving hij de priesterwijding. Hij gaf gehoor aan het verzoek van pater Mangin en voegde zich in de loop van 1900 bij hem in zijn versterkte plaats Chukiaho.

De eerste aanval kwam op 15 juli. Maar de dorpelingen waren erop voorbereid en wisten de aanvallers te verjagen. Dat gebeurde nog eens de dag daarop. Maar op de 17e voegden zich soldaten bij de Boksers. Nu was de overmacht te groot. Een aantal dorpelingen wist te ontkomen. Ook bij de priesters drong men erop aan ongezien weg te komen: ze zouden elders in China nog veel goed werk kunnen doen. Maar de beide mannen besloten hun kudde niet in de steek te laten. Het zou hun dood worden.

Op de 20e juli braken de bestormers door de verdediging heen. De paters hadden bejaarden, vrouwen en kinderen in de kapel verzameld. Van daar hoorden ze het schieten steeds dichterbij komen. Tenslotte werden de deuren opengesmeten en stormden de aanvallers naar binnen. Even bleven ze verbijsterd staan bij het zien van de geknielde gelovigen en de twee bebaarde priesters voor het altaar. “Wie dit geloof afzweert, zal gespaard worden,” schreeuwden ze. Een enkeling gaf er gehoor aan. “Nog even lieve mensen en dan zijn we in de hemel,” riepen de paters. De aanvallers begonnen in het wilde weg te schieten en er op in te hakken met het zwaard. De beide geestelijken behoorden tot de eerste slachtoffers. Tenslotte werd de kapel in brand gestoken; wie nog niet was neergemaaid kwam om in de vlammen. Het moeten er dertienhonderdzeventig geweest zijn.

Op 17 april 1955 sprak paus Pius XII (1958) de zaligverklaring uit voor de beide jezuïeten en tweeënvijftig medegelovigen; tegelijk werden hun medebroeders Rémy Isoré en Modest Andlauer zalig verklaard.


Bronnen
[103; 121; Dries van den Akker s.j./2008.01.11]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen