× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 480  Riock van Innisboffin

Riock (ook Riec, Rieck, Rieg, Rieu, Rieuc, Rieul, Rieux, Rigaco-s, Rioc, Riocat, Riocus, Riog, Riok, Riou, Riveul) van Innisboffin, Ierland; abt & bisschop(?); † ca 480.

Feest 12 (verward met Rioc van Landevennec?) & 13 februari & 1 augustus.

Hij staat te boek als vertrouweling (of neef?) van Sint Patrick en broer (of neef?) van Sint Mael († 6e eeuw; feest 13 mei) en abt van Innisboffin. Historisch gesproken is er eigenlijk over hem behalve zijn naam niets bekend.

De legende echter weet te vertellen, dat hij een zoon was van het beroemde koningspaar Conan-Meriadec en Darerea. Zijn opvoeding kreeg hij in klooster Landevennec bij Sint Guénolé. Naar het schijnt had Conan-Meriadec vierentwintig zonen, allemaal even dapper, en allemaal types die pas tevreden waren, als ze de overwinning in de wacht hadden gesleept. Net als zijn broers bewees Riocat zijn moed door met succes invallende vijanden te verslaan. Maar toen dat eenmaal achter de rug was, wilde hij alleen nog maar voor God leven en niet meer voor welvaart en materieel geluk. Vandaar dat hij terugkeerde naar de abdij, waar hij God had leren kennen. Vanaf dat moment streed hij met zijn medemonniken om de eer, wie het meest met God verbonden was.

Later vergezelde hij Sint Patrick op zijn apostolische missiereizen. Hem werden vaak vertrouwelijke opdrachten toevertrouwd, zoals het overbrengen van brieven met belangrijke inhoud.

Na verloop van tijd wijdde Sint Patrick hem tot bisschop van Innisboffin. In die hoedanigheid onderhield hij nauwe banden met Sint Faustus, bisschop van Riez, die uit dezelfde streek van Bretagne afkomstig was als hijzelf. Daarnaast was hij bevriend met de beroemde bisschop van Clermont, Sidonius Apollinaris. Sidonius schreef aan Faustus: 'We hebben uw boeken gelezen, die de monnik en kerkelijk ambtsdrager Riocat van u heeft meegebracht naar uw geliefde Bretonners. De eerbiedwaardige man is enige tijd bij ons in de stad gebleven, en had er een vredelievende uitstraling. Maar na twee maanden is hij weer vertrokken.' Het schijnt dat Faustus zijn werken had opgestuurd aan bisschop Eusebius van Nantes. Faustus noemt Riocat dubbel verbannen: ten eerste, omdat hij als monnik de wereld heeft verlaten, maar ten tweede, omdat hij door de invallen van barbaren uit zijn vaderland was verbannen. Wellicht dat hij gevlucht was voor binnenvallende Goten.

Riocat is in het harnas gestorven. De legende weet althans te vertellen, dat hij door de dood werd achterhaald, terwijl hij volop bezig was met zijn goede werken.


Bronnen
[102;117;127;143;251p:71;280p:228.373.420;284»Riec/1;303p:47; Dries van den Akker s.j./2007.07.04]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen