× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 770  Abel van Reims

Info afb.

Abel van Reims osb, Frankrijk & Lobbes, Henegouwen, België; bisschop; † ca 770.

Feest 5 augustus.

Karel Martel († 741)heeft in Gallië veel gedaan voor de vestiging van kerken, kloosters en scholen; en dat in een tijd dat het christendom nog relatief weinig vaste steunpunten had, met name in het noordelijk deel van Europa. Hij droeg ook zorg voor de benoeming van bisschoppen en abten. Anderzijds eiste hij van deze donaties hoge inkomsten terug om ze te besteden aan het loon van zijn soldaten. Zo stelde hij rond 720 in Reims een zekere Milo als bisschop aan, een ambitieus man: hij bezat twee diocezen en was zelf bisschop van Trier. Reims was een begerenswaardige bisschopszetel, want de Frankische koningen werden er gekroond. Maar Milo moest er duur voor betalen.

Toen Karel stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Pepijn († 768). Deze deed een beroep op Bonifatius († 754; feest 5 juni) om kerkelijk orde op zaken te komen stellen in de kerken van Gallië, want er deugde een hoop niet. De meeste bisschopszetels stonden leeg, omdat niemand bereid was geweest de hoge belastingen aan Karel af te dragen. Eén van de eerste maatregelen die Bonifatius trof, was het afzetten van Milo en hem naar Trier terugsturen. Hij verving hem door een monnik uit het klooster Lobbes in de Ardennen, Abel geheten. Deze had zich een ijverig pastor getoond, toen hij predikend rondtrok door de nog zo goed als heidense omgeving.

Hij was Schot of Ier van geboorte en behoorde tot de vele monniken die van daar waren overgestoken naar het vasteland om er enerzijds de stilte van het kluizenaarsleven te zoeken en anderzijds er het evangelie te brengen. Op 2 maart 744 verleende Pepijn officieel zijn goedkeuring; die van paus Zacharias († 752; feest 22 maart) volgde op 22 juni. Maar de paus was ver weg, Bonifatius had zijn handen vol aan de organisatie van de kerk temidden van de Germanen aan de andere kant van de Rijn, en Pepijn voerde oorlog in het buitenland. Met als gevolg dat Milo alle tijd had om het leven van zijn ongewenste opvolger zo zuur mogelijk te maken. Boze tongen beweren zelfs dat hij het erop aanlegde om Abel uit de weg te ruimen. Welnu, Abel was in zijn hart een kluizenaar en had niet het karakter om zich in politieke verwikkelingen te storten. Vandaar dat hij het na zo'n twee of drie jaar voor gezien hield en zich weer veilig terugtrok in zijn vertrouwde klooster te Lobbes. Hij had het destijds trouwens toch al met grote tegenzin verlaten.

Hij stierf in zijn klooster op 5 augustus waarschijnlijk tegen het jaar 770, anderen houden de vaagheid wat ruimer en zeggen tussen 750 en 770.

Hij wordt beschouwd als één van de patroons van Henegouwen en van de stad Luik.


Bronnen
[014; 104; 118; Dries van den Akker s.j./2007.09.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen